A/A

Delprosjektet Lokal identitet og kommunale symboler skal innen året er omme legge frem forslag til nytt kommunevåpen og ordførerkjede for fellesnemnda, samt en skisse for å bygge identitet til den nye kommunen.

Delprosjektet består av to politikere og to kulturmedarbeidere fra hver kommune, samt kommunikasjonsrådgiver i nye Lindesnes. 

Kommunal identitet og lokale symboler

Onsdag 31. januar 2018 hadde delprosjektet sitt oppstartsmøte. 

Gruppa vil sikre bred involvering av innbyggerne i prosessen. De vil også knytte til seg lokalhistorisk kompetanse. Det er de politiske representantene som innstiller til arbeidsutvalget, med saksfremlegg utarbeidet av prosjektleder. 

Delprosjektet kjørte 14. mars 2018 i gang tegnekonkurranse om nytt kommunevåpen blant kommunenes innbyggere. Konkurransen avsluttes 21. april. Mer om konkurransen kan du lese HER.

De som er med i delprosjektet er:

John Njerve (Lindesnes H)
Anita Christensen (Lindesnes KrF)
Vara: Ole Guttorm Ihme (Mandal H)

Inga Fjeldsgaard (Mandal Ap)
Kirsten Huser Leschbrandt (Mandal H)
Vara: Ivar Lindal (Lindesnes KrF)

Janne Wigemyr (Marnardal Ap)
Johan Oskar Høines (Marnardal Frp)
Vara: Terje Bruskeland (Marnardal Ap)

Hanne Thyholdt (kulturmedarbeider Lindesnes kommune)
Trine Merete Vasby (rådgiver Mandal kommune)
Haldis Hove (kulturmedarbeider Marnardal kommune)
Malin Helen Jørgensen (kommunikasjonsrådgiver nye Lindesnes kommune)

Her kan du lese innkallinger og referater fra møter:

Referat fra møte 31. januar 2018.
Innkalling til møte 14. februar 2018
Referat fra møte 14. februar 2018
Innkalling til møte 28. februar 2018
Referat fra møte 28. februar 2018

 

  • Last updated on .

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post