A/A

Høringssvar til planprogram fra 2015

Forslag til planprogram for kommunedelplan 2015-2027 ble ferdigstilt februar 2015. Like etter ble det sendt til høring. Her kan du lese høringsinnspillene som kom.

Det kom totalt 11 uttalelser til høringen. Her kan du lese dem:

HER er høringsuttalelsen fra Arthur Berntsen. 
HER er høringsuttalelsen fra Fagforbundet i Lindesnes.
HER er høringsuttalelsen fra Fagforbundet i Mandal.
HER er høringsuttalelsen fra Fagforbundet i Marnardal.
HER er høringsuttalelsen fra John Øyslebø og Ole Sigurd Fidjestøl.
HER er høringsuttalelsen fra Kystverket.
HER er høringsuttalelsen fra Lindesnesregionens Næringshage.
HER er høringsuttalelsen fra Mandal Barne- og Ungdomsråd.
HER er høringsuttalelsen fra Marnardal Barne- og Ungdomsråd.
HER er høringsuttalelsen fra Mandal SV. 

HER kan du lese prosjektgruppas svar til høringsuttalelsene som kom. 

 

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post