A/A

Utkast til planprogram, utarbeidet i 2015

Høsten 2014 ble det gjort utredninger med tanke på sammenslåingen av Lindesnes, Mandal, Marnardal og Audnedal. 

Audnedal hoppet av samarbeidet undeveis. Resultatet ble Planprogram for kommunedelplan 2015-2027 for Lindesnes, Mandal og Marnardal som ble ferdigstilt februar 2015.

Her kan du lese planprogrammet som ble utarbeidet i 2015, og her kan du lese høringsbrevet.

Planprogrambilde

Planprogrammet var gjennom lovpålagte høringer, og det var ingen innsigelser fra Fylkesmannen. Av ulike årsaker var det kun Mandal kommune som vedtok planprogrammet. Siden våren 2015 har arbeidet med kommuneplanen ligget brakk, frem til nå. Når delprosjekt for kommuneplan nå lager nytt plaprogram for kommuneplanen til den nye kommunen, tar den utgangspunkt i planprogrammet fra 2015.

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post