A/A

Kommuneplan for nye Lindesnes

Kommuneplanen er en overordnet og strategisk plan for utviklingen av en kommune. Den inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune har i dag hver sin kommuneplan. Delprosjekt kommuneplan arbeider med å lage forslag til ny felles samfunnsdel, som skal vedtas av det nye kommunestyret i 2020.

Det lages ikke felles arealdel før kommunesammenslåingen. Både Lindesnes og Mandal kommune arbeider med nye arealplaner. Disse, samt arealplanen i Marnardal kommune må vedtas som kommunedelplaner i nye Lindesnes.

Har du innspill til kommuneplanen? Send dem inn her.

Du som innbygger har flere muligheter til å komme med innspill til kommuneplanen. Les mer om hvilke muligheter du har HER. 

Bilde planprogram

Vedtatt planprogram for nye Lindesnes kommune

Delprosjektet har begynt å jobbe med kommuneplanen for nye Lindesnes kommune. Første planutkast skal etter planen behandles i fellesnemnda 10. desember 2018, før den sendes ut på høring. Det er kommunestyret i den nye kommunen som endelig vedtar kommuneplanen for nye Lindesnes kommune. Det er planlagt å skje 12. februar 2020.

Her kan du lese innkalling og referat fra møter i styringsgruppa for kommuneplanen:

Referat møte 07.11.2017
Innkaling møte 27.11.2017
Referat møte 27.11.2017
Innkalling møte 16.02.2018
Referat møte 16.02.2018
Innkalling møte 13.04.2018
Referat møte 13.04.2018
Innkalling møte 25.05.2018
Referat møte 25.05.2018

 

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post