A/A

Kommuneplan for nye Lindesnes

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan nye Lindesnes kommune skal utvikle seg i årene fremover og hva vi skal satse på.  

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. I forbindelse med kommunesammenslåingen utarbeides det en samfunnsdel. Arealdel blir utarbeidet i ny kommune.

Kommuneplanen gjelder 12 år fram i tid og setter overordnede mål og strategier for hvordan kommunen skal utvikles - både som organisasjon og samfunn. Planen bygger på kunnskap og erfaringer fra Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner.

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel kan du lese her

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel var ferdig tidlig i 2019. Fellesnemnda, kommunestyrene i Lindesnes og Marnardal og bystyret i Mandal er jevnlig blitt orientert og kommet med innspill til planen. Merknadene fra kommunestyrene og bystyret er innarbeidet i planforslaget. Det pågår nå arbeid med å ferdigstille dokumentet.

Tre satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032 som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraftig og innovativ
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

Mange har sagt sin mening

Nye Lindesnes har allerede hatt en omfattende medvirkningsprosess hvor mange innbyggere i ulike aldersgrupper har fått sagt sin mening.

Les mer om medvirkningen her 

Hvem har laget kommuneplanen?

Kommuneplanen er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe i tett samarbeid med en politisk styringsgruppe. 

Mer om den administrative arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen kan du lese HER.

Du kan påvirke

Kommuneplanens samfunnsdel blir behandlet i fellesnemnda 10. mai. Den sendes så ut på høring slik at alle som ønsker det kan si sin mening om hvordan kommunen bør utvikle seg og hva vi bør satse på de neste årene.

Selv om høringsprosessen ikke starter før 10. mai er du likevel velkommen til å komme med innspill allerede nå. Det gjør du ved å trykke på den grønne knappen under. 

Har du innspill til kommuneplanen? Send dem inn her.

Hva skjer med innspillene?

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli behandlet og vedtatt av nytt kommunestyre på nyåret i 2020. Alle innspillene vi får inn vil bli vurdert og følge med videre til politisk behandling slik at beslutningstakerne er godt informert om de innspillene som kommer inn.

Hva er planen bygget på?

Kommuneplanen er basert på planprogrammet. Planprogrammet kan du lese her.

Bilde planprogram

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post