A/A

Delprosjektet Lokal identitet og kommunale symboler har lagt fram forslag til nytt kommunevåpen for fellesnemnda, og er nå ferdig med sitt arbeid.

Delprosjektet besto av to politikere og to kulturmedarbeidere fra hver kommune, samt kommunikasjonsrådgiver i nye Lindesnes, og ble ledet av Kirsten Huser Leschbrandt (Mandal H).

DSC 2993

Delprosjektet begynte sitt arbeid 31.01.2018 og hadde til sammen fire møter før de avsluttet sitt arbeid og avviklet delprosjektet 21.05.2018. 

Gruppen begynte sitt arbeid med å hente inn lokalhistorisk kompetanse som pekte på hva som kulturhistorisk binder de tre kommunene sammen og hva som er samlende på tvers av dagens kommunegrenser. De pekte hovedsakelig på at det er skogbruk, laksefiske og elvene som binder de tre kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal sammen. 

Videre arrangerte gruppa tegnekonkurranse om kommunevåpen fra 14. mars til 21. april 2018. Les mer om konkurransen og kriteriene HER.Gruppa hadde fokus på å sikre bred involvering av innbyggerne i prosessen. Rundt 900 forslag ble levert inn. 21. mai 2018 kåret juryen 10 vinnere. Juryen besto av delprosjektet, minus kommunikasjonsrådgiver, samt ordførerne i de tre kommunene. De politiske representantene la vinnertegningene frem som forslag til nytt kommunevåpen for Arbeidsutvalget, og innstilte overfor Arbeidsutvalget at prosjektadministrasjonen jobber videre med et forslag som legges frem for fellesnemnda og vurderes opp mot det å velge ett av dagens kommunevåpen. 

Saken ble behandlet i Arbeidsutvalget 6. juni og i Fellesnemnda 15. juni. Fellesnemnda vedtok at kommunevåpenet for nye Lindesnes skal være et nytt fyr. Murkrona til Mandal kan være med. Utformingen på skjoldet er ikke bestemt. Administrasjonen vil få profesjonelle tegnere eller grafiske designere til å tegne nye forslag til kommunevåpen med føring om fyr som symbol. Vinnerforslagene i tegnekonkurransen sendes med som inspirasjon. Forslag legges frem for fellesnemnda som innstiller til kommunestyrene og bystyret. 

Medlemmer i delprosjektet:

John Njerve (Lindesnes H)
Anita Christensen (Lindesnes KrF)
Vara: Ole Guttorm Ihme (Mandal H)

Inga Fjeldsgaard (Mandal Ap)
Kirsten Huser Leschbrandt (Mandal H)
Vara: Ivar Lindal (Lindesnes KrF)

Janne Wigemyr (Marnardal Ap)
Johan Oskar Høines (Marnardal Frp)
Vara: Terje Bruskeland (Marnardal Ap)

Hanne Thyholdt (kulturmedarbeider Lindesnes kommune)
Trine Merete Vasby (rådgiver Mandal kommune)
Haldis Hove (kulturmedarbeider Marnardal kommune)
Malin Helen Jørgensen (kommunikasjonsrådgiver nye Lindesnes kommune)

Her kan du lese innkallinger og referater fra møter:

Referat fra møte 31. januar 2018.
Innkalling til møte 14. februar 2018
Referat fra møte 14. februar 2018
Innkalling til møte 28. februar 2018
Referat fra møte 28. februar 2018

 

  • Last updated on .

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post