A/A

2018 11 07 NL Prosjektorganisering
Klikk på bildet for å forstørre organisasjonskartet
Byggingen av nye Lindesnes er organisert i et prosjekt. Prosjektet har flere delprosjekt og arbeidsgrupper med ulike mandat.

Prosjektene er enten administrative, politiske eller samarbeidsprosjekter både med administrasjon og politikere.

Prosjektet har utarbeidet en oversikt over prosjektets delprosjekt, arbeidsgrupper, mandat og kontaktinformasjon. Presentasjonen finner du ved å trykke her.

 

 

Du kan lese mer om prosjektene ved å klikke på boksene under. 

Velferd

Oppvekst

Samfunnsutvikling

Administrasjon

Prosjekter på tvers

Politiske prosjekt

Fire prosjektstyrer

De fire prosjektstyrene som er etablert er velferd, oppvekst, samfunnsutvikling og administrasjon. 
Hvert prosjektstyre har en rekke delprosjekt og arbeidsgrupper organisert under seg. Prosjektstyrene har det faglige ansvaret for fremdrift og resultat i delprosjektene og arbeidsgruppene. Prosjektstyre-koordinator er ansvarlig for koordinering av arbeidet i prosjektstyret og rapporterer til prosjektleder ukentlig. Prosjektsyrene har to tillitsvalgte i hvert styre. 

Prosjekter og prosjektledere: 

De fire prosjektstyrene har en rekke delprosjekt og arbeidsgrupper under seg. Her kan du se en oversikt over hvilke delprosjekt som er organisert under de ulike prosjektstyrene:

Velferd:

Prosjektstyrekoordinator for velferd er kommunalsjef for velferd i nye Lindesnes, Heidi Henanger Haven.

 • Forvaltning og utvikling. Prosjektleder: Anita Borhaug Grødem, Lindesnes kommune.
 • Hjemmetjenester og korttidsopphold. Prosjektleder: Anne Grethe Tørressen, Lindesnes kommune.
 • Sykehjem/langtidsopphold. Prosjektleder: Unn-Christin Melby, Marnardal kommune.
 • Legetjenestene. Prosjektleder: Rune Myrmell, Mandal kommune.
 • NAV. Prosjektleder: Sissel Wiig, Mandal kommune.
 • Bygg og organisering. Prosjektleder: Heidi Henanger Haven, Mandal kommune.
 • Psykisk utviklingshemming/-forstyrrelser. Prosjektleder: Geir Henriksen, Mandal kommune.
 • Rus og psykisk helse. Prosjektleder: Jan Terje Einarsmo, Mandal kommune.
 • Flyktningtjenesten. Prosjektleder: Inga Øybekk, Mandal kommune.

Oppvekst:

Prosjektstyrekoordinator for Oppvekst er kommunalsjef for oppvekst i nye Lindesnes, Rune Bruskeland.

 • Kvalitet og pedagogisk utvikling. Prosjektleder: Rune Bruskeland, Marnardal kommune.
 • Sentrale retningslinjer innen oppvekst. Prosjektleder: Erik Tronstad, Mandal kommune. 
 • Tidlig innsats for barn og unge (jobbe tett opp mot helse). Prosjektleder: Lena V. Wilhelmsen, Lindesnes kommune.

Samfunnsutvikling:

Prosjektstyrekoordinator for samfunnsutvikling er kommunalsjef for samfunn i nye Lindesnes, Arne Wilhelmsen.

 • Kultur. Prosjektleder: Alfred Solgård, Mandal kommune.
 • Geodata/matrikkel. Prosektleder: Øyvind Jorstad, Marnardal kommune.
 • Teknisk drift. Prosjektleder: Ove Torland, Lindesnes kommune.
 • Teknisk forvaltning. Prosjektleder:  Øyvind Jorstad, Marnardal kommune.
 • Kommuneplan. Prosjektleder: Joakim Damkås.

Administrasjon: 

Prosjektstyrekoordinator for administrasjon er kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring i nye Lindesnes, Sonja Svardal.

 • Digitaliseringsprosjektet. Prosjektleder Sonja Svardal, Marnardal kommune.
 • Personal/HR. Prosjektleder: Siren Vetnes Johannessen, Mandal kommune.
 • Servicetjenester. Prosjektleder: Janne M. Heddeland, Mandal kommune.
 • Økonomi. Prosjektleder: Elin Rugland Falkum, Lindesnes kommune.

Prosjekter på tvers

Prosjektene Næringsutvikling, Digitalisering, Eierskap og interkommunale samarbeid, administrativ organisering og Valg 2019 er sektorovergripende prosjekt. De har ingen prosjektstyre og rapporterer direkte til prosjektleder.

 • Næringsutvikling. Prosjektleder: Jan Willy Føreland (ekstern).
 • Eierskap og interkommunale samarbeid. Prosjektleder: Bjarne Aksnes Martinsen i konsulentselskapet PwC
 • Administrativ organisering. Prosjektleder: Kyrre Jordbakke, nye Lindesnes kommune.
 • Valg 2019. Prosjektleder: Janne M. Heddeland.

Politiske prosjekter:

De politisk styrte prosjektene Politisk organisering og Lokal identitet og kommunale symboler er organisert utenfor prosjektstyrene.

Politisk organisering (politisk). Prosjektleder: Alf Gottfred Møll, administrativ støtte: Vilhelm Lunde Holme, Mandal kommune.
Lokal identitet og kommunale symboler (politisk/administrativt). Prosjektleder: Kirsten Huser Leschbrandt, administrativ støtte: Malin Helen Jørgensen, nye Lindesnes. 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post