A/A

Organisasjonskart for prosjektet nye LindesnesKlikk på bildet for å forstørre organisasjonskartetByggingen av nye Lindesnes er organisert i et prosjekt. Prosjektet har flere delprosjekt og arbeidsgrupper med ulike mandat.

Prosjektene er enten administrative, politiske eller samarbeidsprosjekter både med administrasjon og politikere.

 

 

Du kan lese mer om prosjektene ved å klikke på boksene under. 

Helse og omsorg

Oppvekst

Teknisk/kultur

Administrasjon

Prosjekter på tvers

Politiske prosjekt

Fire prosjektstyrer

De fire prosjektstyrene som er etablert er helse/omsorg, oppvekst, teknisk/kultur og administrasjon. 
Hvert prosjektstyre har en rekke delprosjekt og arbeidsgrupper organisert under seg. Prosjektstyrene har det faglige ansvaret for fremdrift og resultat i delprosjektene og arbeidsgruppene. Prosjektstyre-koordinator er ansvarlig for koordinering av arbeidet i prosjektstyret og rapporterer til prosjektleder ukentlig. Prosjektsyrene har to tillitsvalgte i hvert styre. 

Prosjekter på tvers

Prosjektene Næringsutvikling og Digitalisering er tverrgående prosjekt som gjennomsyrer alle prosjektene.

Politiske prosjekt

De politisk styrte prosjektene Politisk organisering og Lokal identitet og kommunale symboler er organisert utenfor prosjektstyrene.

Disse delprosjektene er foreløpig etablert:

• Politisk organisering (politisk)
• Lokal identitet og kommunale symboler (politisk/administrativt)
• Digitalisering
• Kvalitet og pedagogisk utvikling
• Barnehage og skolebruksplan
• Tidlig innsats for barn og unge (jobbe tett opp mot helse)
• Teknisk drift
• Teknisk forvaltning
• Geodata/matrikkel
• Kommuneplan (politisk/administrativt)
• Kultur
• Helse og Omsorg
• Administrasjon

Disse leder delprosjektene:

 • Sonja Svardal er prosjektleder for Digitalisering og Administrasjon.
 • Øyvind Jorstad er prosjektleder for Geodata/matrikkel.
 • Heidi Henanger Haven og Jon Buestad er prosjektleder for Helse og omsorg.
 • Lena V. Wilhelmsen er prosjektleder for Tidlig innsats for barn og unge.
 • Rune Bruskeland er prosjektleder for Kvalitet og pedagogisk utvikling.
 • Erik Tronstad er prosjektleder for Barnehage- og skolebruksplan.
 • Ove Torland er prosjektleder for Teknisk drift.
 • Øyvind Jorstad er prosjektleder for Teknisk forvaltning.
 • Arne Wilhelmsen er prosjektleder for Kommuneplan og Kultur.
 • Alf Gottfred Møll er prosjektleder for det politiske prosjektet Politisk organisering.
 • Kirsten Huser Leschbrandt er prosjektleder for det politisk/administrative prosjektet Lokal identitet og kommunale symboler.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post