A/A

Utvalg for drift og forvaltning

Utvalg for drift‐ og forvaltning er et politisk utvalg som har den kommunale drift og forvaltning (myndighetsutøvelse) som sitt hovedansvar. Utvalget behandler saker av prinsipiell karakter innenfor alle tjenesteområder, men ikke saker som er av overordnet strategisk karakter eller plansaker.

Medlemmer

Utvalget har ni medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer.

 John Øyslebø (Sp), leder  Lill Tony Larsen Ramvik (Frp)
 Eva Hinlo (SV), nestleder  Per Bratteberg (Frp)
 Ruth Helene Reme Jakobsen (KrF)  Åshild Vatne Drange (H)
 Jan Martin Sandland (Sp)  Stanley Tørressen (H)
 Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap)  

 

Møtedatoer og sakspapirer

Møtedatoer og sakspapirer finner du i vår innsynsløsning HER.

Oppgaver

Utvalget har ansvaret for behandling av detaljplaner som er utarbeidet av private. Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker innenfor sitt virkeområde som de selv ikke har myndighet til å avgjøre. Unntatt fra innstillingsretten er saker med konsekvenser ut over vedtatt budsjett. Her ligger innstillingsretten hos formannskapet.

Myndighet

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i drift‐ og forvaltningssaker av prinsipiell karakter innenfor alle tjenesteområder, med mindre kommunestyret selv skal avgjøre saken. Utvalget behandler klager på enkeltvedtak som utvalget selv har fattet. Dersom en klage gjelder vedtak fattet både av utvalg for drift og forvaltning og utvalget for plan og samfunnsutvikling, behandles klagen av utvalget for plan og samfunnsutvikling.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post