Innkalling og referat fra Fellesnemnda

Møte 30. august

Møtet starter med at prosjektleder Kyrre Jordbakke orienterer om status i prosjektet nye Lindesnes.

Innkalling og referat 

Saker:

Sak om revidering av investeringsbudsjett i Lindesnes ettersendes.

Møte 21. juni

Innkalling og referat

Møtet begynner med orientering fra prosjektleder Kyrre Jordbakke om status i prosjektet.

Saker:

Møte 10. mai 2019

Møteinnkalling og protokoll


Møtet starter som vanlig med at prosjektleder Kyrre Jordbakke orienterer om status i prosjektet.
Det blir også oppdatert informasjon om arbeidet med helsehus.

Saker:


Møte 5. april 2019

Møteinnkalling og referat

Prosjektleder Kyrre Jordbakke orienterer om status i prosjektet.

Saker:

Møte 15. mars 2019


Innkalling og referat

Prosjektleder orienterer om status i prosjektet

Saker:

Møte 15. februar 2019

Innkalling og referat

Orienteringer:
- Godkjenning av protokoll
-Referatsaker
Fellesnemdenes uttalelse om årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 2018
- Uttalelse til debatthefte 2019 - KS
- Eventuelt 


Møte 18. januar 2019

Innkalling og referat

Orienteringer:

Kyrre Jordbakke om status i prosjektarbeidet

Saker:

 

Møte 7. desember 2018

Innkalling og referat

Orienteringer:

Saker:

 

Møte 2. november 2018

Innkalling og protokoll

Saker:

Orienteringer:


Møte 12. oktober 2018

Innkalling:
Protokoll

Saker:

Møte 7. september 2018

Protokoll
Innkalling

Saker: 

Økonomirapport med kommentarer vil bli ettersendt 3.september sammen med Styringsdokument for delprosjekt Interkommunale selskaper og eierskap.

Muntlige orienteringer:

Møte 15. juni 2018

Protokoll
Innkalling

Saker:


Møte 9. mai 2018

Protokoll
Økonomianalyse
Digitaliseringsstrategi
Innkalling

Saker:

Møte 6. april 2018

Protokoll
Innkalling
Vedlegg 1: Regnskap
Vedlegg 2: Forslag til budsjett 2018

Saker:

Møte 9. mars 2018

Referat
Innkalling
Vedlegg
Presentasjoner Politisk organisering

Saker: 


Møte 9. februar 2018

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:


Møte 8. desember 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:


Møte 17. november 2017

Referat
Innkalling

Saker:


Møte 6. oktober 2017

Referat
Innkalling

Saker:


Møte 8. september 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:


Møte 16. juni 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:


Møte 19. mai 2017

Referat
Innkalling

Saker:


Møte 7. april 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Se vedleggene til innkallingen her

Saker:


Møte 22. mars 2017

Referat
Innkalling

Saker: