A/A

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste politiske styreorgan og består av 39 medlemmer valgt av kommunens innbyggere hvert fjerde år.

Det første kommunestyret i nye Lindesnes kommune ble valgt 9. september 2019 og konstitueres 26. september.

Presentasjoner
Presentasjoner brukt i eller i forbindelse med kommunestyret finner du her. 

 

Medlemmer og kontaktinformasjon

På denne siden finner du kontaktinformasjon til kommunestyrets medlemmer. 

Oppgaver og myndighet 

  • Kommunestyret har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.
  • Kommunestyret kan delegere saker til andre politiske utvalg eller til rådmannen gjennom et delegeringsreglement. 
  • Kommunestyret skal behandle saker av overordnet prinsipiell karakter, saker som har et klart overordnet styringsformål eller saker som har økonomiske konsekvenser utover vedtatt budsjett.

Partier

I perioden 2019-2023 består kommunestyret av 8 partier: FrP, Ap, H, Sp, KrF, MDG, V og SV.
 Her kan du se fullstendig medlemsoversikt.

Valgresultat

Alle valgresultater finner du her. 

Formannskapsmodellen

Nye Lindesnes kommune styres etter formannskapsmodellen. Det innebærer at det de politiske utvalgene som har den overordnede styringen og ledelsen av kommunen.

Kommunestyret velger representanter til formannskapet og de andre politiske utvalgene. I nye Lindesnes kommune velges representantene til de politiske utvalgene etter forholdstallsprinsippet.

Hva er forholdstallsprinsippet?

Forholdstallsprinsippet er når den prosentvise andelen representanter et parti, eller samarbeidende partier, har i bystyret gjenspeiler antall verv partiet, eller samarbeidende partier, får i andre styrer, råd og utvalg.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post