A/A

Formannskapet

Formannskapet forbereder saker til kommunestyret, men har også myndighet til å ta endelige avgjørelser i en rekke saker. 

Formannskapet kan avgjøre saker som ikke er delegert til andre utvalg eller til rådmannen, og som etter ordførerens vurdering ikke nødvendigvis må behandles av kommunestyret.

Medlemmer

Formannskapet i Lindesnes har har 11 medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer. 

Even Tronstad Sagebakken (Ap), leder Alf Erik Andersen (Frp)
Ina Birkeland (Ap)  Anju Chaoudry Manneråk (Frp)
Svein Jarle Haugland (KrF) Ronni Ellefsen (Frp)
Ingrid Ukkelberg (Sp) Janne Fardal Kristoffersen (H)
Per Olav Skutle (V) Paal Pedersen (H)

 May Lis Furnes (MDG)

 

 

Møter og sakspapirer

Møtedatoer og sakspapirer finner du i vår innsynsløsning her.

Oppgaver 

Formannskapet behandler økonomiplan, budsjett og skattevedtak før disse legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak. Formannskapet kan innstille overfor kommunestyret i saker som ikke fremmes av kontrollutvalget eller av utvalg med innstillingsrett overfor kommunestyret. I saker som har konsekvenser utover vedtatt budsjett, har formannskapet alltid innstillingsretten.

Videre har formannskapet rollen som forhandlingsutvalg, valgstyre og klageutvalg og har myndighet i hastesaker. Formannskapet er kommunens utvalg for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-utvalg) og følger opp kommunens eierskap.

Kommunens administrasjonsutvalg består av formannskapet supplert med fire tillitsvalgte. Administrasjonsutvalget er kommunes partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post