A/A

Formannskapet

Formannskapet forbereder saker til kommunestyret, men har også myndighet til å ta endelige avgjørelser i en rekke saker. 

Formannskapet i Lindesnes har har 11 medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer. 

Oppgaver 

Formannskapet skal etter kommuneloven behandle økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak.
En rekke mindre saker får en endelig behandling i formannskapet, uten å gå videre til kommunestyret.
 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post