A/A

  • Hjem
  • Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg

Partssamennsatt utvalg er det politisk-administrative utvalget hvor man drøfter saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidstaker og de ansatte.  

I utvalget sitter to politikere og en ansattrepresentant fra hver kommune.

Ønsker du å abonnere på sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes? TRYKK HER.

  • Last updated on .

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post