A/A

  • Hjem
  • Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg (PSU)

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Prosjektets partssammensatte utvalg består av arbeidsutvalget og en ansattrepresentant fra hver kommune. I tillegg har en representant for hovedverneombudene møte- og talerett i PSU.

Klikk her for å abonnere på sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes

  • Last updated on .

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post