A/A

Gule vester utenfor huset ditt? Befaring er i gang

Gule vester utenfor huset ditt? Da er det kanskje Grethe, Gaute eller Jabob fra takseringsfirmaet Eskan som er ute på måleferd.

For at alle eiendommer skal få likt og så riktig takstgrunnlag som mulig, trenger vi å sjekke at opplysningene vi har i det nasjonale eiendomsregisteret er oppdaterte og stemmer med virkeligheten, slik at dette er klart dersom eiendomsskatt blir vedtatt i den nye kommunen. Det innebærer at vi nå er ute å befarer eiendommer, måler opp og tar bilder av bygg og dokumenterer også eventuelt andre forhold som påvirker verdifastsettelsen.

Du trenger ikke å være til stede når vi kommer, da det kun er en utvendig befaring som skal gjøres. 

De som befarer eiendommene, setter ikke takst - så ta de vel imot.  De vil være kledd i gule vester med de tre kommunevåpnene på.

Befaringen skjer i perioden fra juni til oktober.

Befaring 4

Les brosjyre om taksering og eiendomsskatt her:

Les mer om befaringen og eiendomsskatt i denne artikkelen. 

Blir det eiendomsskatt?

Det er det nye kommunestyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt, skattesats og hvilke eiendommer som eventuelt skal beskattes i nye Lindesnes kommune. Dette avgjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020. Budsjettet behandles før jul i 2019.

Hvilke eiendommer befares?

De fleste boliger har boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av skatteetaten, og vil ikke bli befart eller vurdert av sakkyndig nemnd. Det er kun boliger uten boligverdi fastsatt av skatteetaten, samt øvrige boligeiendommer, herunder boliger på landbrukseiendommer, samt alle fritids- og næringseiendommer som vil bli befart i løpet av 2019.

Næringseiendommer vil også bli befart i 2019, men dette arbeidet er foreløpig ikke i gang. Eier eller eierrepresentant vil være til stede på dagtid når befaringen foregår. Våre medarbeidere tar kontakt når eiendommen skal befares.

Sakkyndig nemnd fastsetter taksten våren 2020.

Informasjon om takst

Dersom det blir eiendomsskatt fra 2020 vil takst og utregnet eiendomsskatt bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2020. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil vite mer, kontrollere eller endre opplysningene om eiendommen din, kan du henvende deg til kommunen:
  (Telefon: 38 25 51 00)
        (Telefon: 38 27 30 00)
       (Telefon: 38 28 90 00)

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post