A/A

Satser på lærlinger

Flere læreplasser er viktig for fullføring av utdanning, få kompetansen næringslivet trenger og få folk i arbeid. Nye Lindesnes satser på lærlinger. Shadi og Ahmad begynte læretiden i hver sin kommune, og avslutter sammen i nye Lindesnes.

Brødrene Shadi og Ahmad Alnaqshi kom til Norge fra Syria for tre år siden. Siden har de gjennomført videregående skole, og er nå kontorfaglærlinger i nabokommunene Mandal og Marnardal. I august 2020 er de ferdige med læretiden i den nye kommunen – tryggere på norsk språk, kultur og arbeidsliv.

- Vi er veldig glade for å ha fått læreplass her. Vi liker å ha mange arbeidsoppgaver, stadig lære noe nytt, bli utfordret på kompetanse og føle at vi bidrar. I jobbsammenheng treffer vi alle slags mennesker i forskjellig alder og situasjoner. Språkforståelsen blir større siden språket i det offentlige er ganske annerledes enn i dagligtale, sier Shadi mens Ahmad nikker samtykkende.

Gevinsten er stor for kommunene.

- Lærlingene er en ressurs. De bidrar blant annet med verdiskapning og tilfører ny kompetanse, sier Anna Marie Mølland Roaldstveit, som leder arbeidet med lærlingeplanen.

Inkludering og mangfold

Lindesnes, Mandal og Marnardal har i dag 55 lærlinger. Det vil si 2,39 lærlinger per 1 000 innbyggere. Da lærlingplanen 2020-2022 var til behandling i fellesnemnda i november 2018, ble det vedtatt økt satsing på lærlinger.

Nye Lindesnes skal tilby minimum 70 læreplasser, eller tre læreplasser per 1 000 innbyggere innen ulike fag, og det skal settes mål om hvor mange lærekandidater kommunen skal ha. Det er en generell målsetting om at alle som søker læreplass skal få. Kommunen har fokus på inkludering og mangfold i rekrutteringen for å få flere ut i arbeidslivet.

Skaper positiv vekst

Utdanning av lærlinger er en viktig del av kommunens rolle med å utvikle og skape en positiv vekst i lokalsamfunnet. Det gjøres i samarbeid med andre – blant annet lokalt næringsliv, skole og Nav.

- I det videre arbeidet må vi finne ut hvordan kommunen kan samarbeide med disse for å få flere lærebedrifter, flere ut i lære og få flest mulig ungdommer til å fullføre utdanningen sin, forklarer Roaldstveit.

Kommunen skal være en aktiv pådriver og legge til rette for at også private bedrifter skal ha lærlinger.

ARTIKKELEN VAR FØRST PÅ TRYKK I INFORMASJONSBROSJYREN LINDESNES 2020. DEN KAN DU LESE HER.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post