A/A

Rådmannens lederteam er på plass

Prosjektleder Kyrre Jordbakke har nå ansatt sitt lederteam, samt to ledere i stab. Samtlige er rekruttert fra dagens tre kommuner.

Prosjektleder Kyrre Jordbakke offentliggjorde sitt lederteam i fellesnemnda fredag.  

Rådmannens lederteam vil bestå av assisterende rådmann, Rune Stokke, kommunalsjef for oppvekst, Rune Bruskeland, kommunalsjef for velferd, Heidi Henanger Haven og kommunalsjef for samfunn, Arne Wilhelmsen. De tiltrer stillingene 1. januar 2020, og vil fram til da også fungere i sine stillinger i dagens kommuner. 

Rune Bruskeland (58) er i dag kommunalsjef for oppvekst i Marnardal, og er ansatt som kommunalsjef for oppvekst i den nye kommunen. Rune er utdannet lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, og administrasjon og ledelse. Han har erfaring fra undervisnings- og lederstillinger i skoleverket, og fra kommunal-, offentlig forvaltning. Rune er i tillegg veileder og teamleder i Utdanningsdirektoratets veilederkorps.

LES MER OM ADMINISTRATIV ORGANISERING OG RÅDMANNENS LEDERTEAM I DENNE ARTIKKELEN

Heidi Henanger Haven (52) er i dag kommunalsjef for helse og omsorg i Mandal kommune, og er ansatt som kommunalsjef for velferd i nye Lindesnes. Heidi er utdannet agronom, høyskolekandidat og sosionom med videreutdanning i helse og omsorg i plan, velferdsteknologi. Heidi har erfaring fra helse- og sosialtjenesten i Mandal kommune, som sosialkurator, fagleder, enhetsleder, avdelingsleder i Nav og sist nå som kommunalsjef for helse og omsorg.

Arne Wilhelmsen (55) er ansatt som kommunalsjef for samfunn. Han er i dag kommunalsjef for byutvikling i Mandal kommune. Arne er utdannet elektronikkingeniør med videreutdanning i økonomi og ledelse. Han har variert erfaring fra privat og offentlig virksomhet, blant annet som prosjekt- og utviklingssjef, avdelingsleder, fylkeskartsjef, teknisk sjef og nå som kommunalsjef for byutvikling i Mandal kommune.

Det er tidligere kjent at rådmann i Lindesnes, Rune Stokke (57), er ansatt som assisterende rådmann. Rune er kommunalkandidat og har mellomfag i offentlig rett. Han har lang erfaring i kommunesektoren, og var rådmann i Åseral i 19 år, før han ble rådmann i Lindesnes i 2012.

 Rune Stokke ass

Rune Stokke

To andre ledere på plass

I tillegg til sitt lederteam, har Kyrre ansatt to ledere i stab. Sonja Svardal (48), som i dag er økonomisjef i Marnardal kommune, er ansatt som leder for virksomhetsstyring og økonomi i nye Lindesnes. Sonja er utdannet innen økonomi og administrasjon, og fullfører nå en master i ledelse, med vekt på IKT og innovasjon. Sonja har erfaring fra kommunal forvaltning som IKT-leder, økonomisjef og kommunalsjef for administrasjon i Marnardal kommune.
Sonja2
Sonja Svardal
Lena Vigeland Wilhelmsen (47), som i dag er oppvekst- og kultursjef i Lindesnes, er ansatt som organisasjon- og personalsjef i den nye kommunen. Lena er utdannet førskolelærer, og har master i offentlig administrasjon og ledelse. Hun har erfaring som avdelingsleder og styrer i barnehage, og som kommunalsjef for oppvekst og kultur.
Lena Vigeland Wilhelmsen
 
Lena Vigeland Wilhelmsen

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post