A/A

Møte i fellesnemnda

Fredag har fellesnemnda møte i bystyresalen i Mandal. Plan for lærlingeordningen i nye Lindesnes skal behandles, og det vil bli gitt flere orienteringer fra prosjektet nye Lindesnes. Prosjektleder Kyrre Jordbakke vil orientere om administrativ organisering og ledergruppen i den nye kommunen.

Andre orienteringer er:

  • Heidi Henanger Haven om arbeidet som foregår i delprosjekt Flyktning og integrering
  • Prosjektleder Kyrre Jordbakke om næringsutvikling
  • Steinar Olav Moen om Kirkelig fellesnemnd

MØTET FILMES OG KAN SES DIREKTE PÅ VÅR KOMMUNE-TV LØSNING FRA KLOKKEN 09.00

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post