A/A

Barn og unge skal bli hørt

Barne- og Ungdomsrådene (BU) i Lindesnes, Mandal og Marnardal starter nå arbeidet med å utarbeide en rapport om hva som er viktig for barn og unge i utviklingen av den nye kommunen. 

Ungdommene skal også selv planlegge hvordan ungdomsmedvirkning bør foregå i den nye kommunen, og komme med anbefalinger til hvordan barn og unges stemme kan bli implementert i det kommunen jobber med. Anbefalingene skal sammenfattes i en melding fra barn og unge til kommunestyret i den nye kommunen, og skal presenteres for fellesnemnda på nyåret.

- Ungdommene skal beskrive hvilke utfordringer de mener den nye kommunen har, hva som er viktig for dem, og hvordan de ønsker at det skal være. Det handler om at beslutningstakere skal ha kunnskap og informasjon om hva som er viktig for barn og unge, og med det arbeidet vi gjør nå, har ungdom allerede levert innspill som administrasjonen kan bruke i planarbeid i flere år fremover, forklarer BU-koordinator i Mandal kommune, Anne Grønsund.

Innspillene fra ungdommene vil bli sammenfattet i en melding fra barn og unge til det nye kommunestyret med anbefalinger for videre arbeid i ny kommune. Meldingen blir selve grunnlagsdokumentet for det nye barne- og ungdomsrådet i nye Lindesnes, som etableres høsten 2019.

Mandag var de tre barne- og ungdomsrådene samlet – til sammen 45 barn og unge i alderen 12-18 år.

BUWORKSHOP

Involverer klassene

Når BU i de tre kommunene nå går sammen om å lage en melding til kommunestyret, vil den si mye om hva som er viktig for barn og unge i utviklingen av den nye kommunen innen flere områder.
Ungdommene skal ta utgangspunkt i temaene i kommuneplanen for nye Lindesnes: næringsliv, trygghet og tilhørighet, samfunnsengasjement og frivillighet og kommunens tjenester, og selv finne egne tema de ønsker å jobbe videre med, og komme med anbefalinger til. Rapporten kan knyttes opp til kommuneplanen.

- Kommunestyremeldingen kan for eksempel si noe om hva barn og unge trenger, hva som er bra og ikke bra i dag, eller hva barn og unge vil ha nytt. Innen næringsliv kan de for eksempel komme med anbefalinger om hva som er viktig for barn og unge i utviklingen av arbeidsplasser eller lærlingplasser. Og de kan komme med innspill til kommunale tjenester, forklarer BU-koordinatoren.

De tre barne- og ungdomsrådene skal gjennom høsten og vinteren ha flere samlinger, og vil i løpet av prosessen gå tilbake til sine respektive klasser for å få innspill fra et bredere lag av ungdom på temaene som blir diskutert.

- BU-representantene skal involvere alle de 16 elevrådene vi har i den nye kommunen slik at det vil være mange barn og unge som får muligheten til å delta i drøftingene rundt hva som er bra for barn og unge i sitt lokalsamfunn, sier Grønsund.

buworkshop2

Blant de beste

Mandal kommune har jobbet systematisk med å implementere barn og unges stemme i alt de jobber med. De har gjort det så bra på involvering og medvirkning av barn og unge, at hele landet ser til Mandal for å lære. Nye Lindesnes skal bli like god eller bedre.

- Intensjonsavtalen er klar på at barn og unges stemmer skal bli hørt og at nye Lindesnes skal være blant landets beste på innbygger- og brukermedvirkning, sier prosjektleder og rådmann for den nye kommunen, Kyrre Jordbakke.

Fellesnemnda vedtok nylig at det opprettes et medvirkningsorgan for barn og unge, og at representantene fra organets arbeidsutvalg gis møte- og talerett i politiske møter. Det utredes hvordan man kan gi BU-representantene forslagsrett.

I prosjektet nye Lindesnes er det nå etablert en arbeidsgruppe som skal komme med anbefalinger til hvordan et medvirkningsorgan for barn og unge kan organiseres i ny kommune. Anne Grønsund er leder av arbeidsgruppen, og med seg på laget har hun BU-koordinatorene i Lindesnes og Marnardal – Trine Djuvik Haaland og Joakim Damkås.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post