A/A

Historisk valg over to dager

Fredag vedtok fellesnemnda at det historiske kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal ha to valgdager og at åpningstidene i stemmelokalene skal være like i dagens tre kommuner.

Det er de sentrale stemmelokalene i dagens tre kommuner som i tillegg til valgdagen, mandag 9. september, også skal ha åpent søndag 8. september.

Mandal hadde ved stortingsvalget i 2017 for første gang valg over to dager ved at bystyresalen var åpen søndag kl.13-17. Erfaringene fra dette er gode.

- Bakgrunnen for at vi hadde valg over to dager var erfaringer med mye kø på valgdagen (mandag), og et ønske om å yte bedre service og øke tilgjengeligheten. Alternativet var å flytte valglokalet fra bystyresalen til en idrettshall, men det ble forkastet fordi bystyresalen anses som et mer verdig lokale, opplyste Trine Merete Vasby som deltar i delprosjektet Valg 2019, som har ansvaret for gjennomføringen av valget.

I bystyresalen tok kommunen tok imot 860 stemmer i løpet av søndagen og 1.925 mandagen, og avviklingen i stemmelokalet på mandagen gikk lettere i lokalet. I 2015 var stemmetallet på den ene valgdagen i bystyresalen 2.650, og det var da kommunen erfarte at mottakskapasiteten var for liten.

- Da vi hadde åpent to dager fikk vi bare positive tilbakemeldinger og erfarte at særlig eldre og barnefamilier valgte å stemme på søndagen. Mange eldre hadde lettere for å få hjelp av familien til å komme seg til stemmelokalet på søndagen, og barnefamilier valgte å legge søndagsturen innom stemmelokalet, og hadde barna med seg, sier Vasby.

Det ble også vedtatt at alle stemmelokalene skal ha lik åpningstid.

Endrer ikke kretsinndelingen

Kretsinndelingen ved valget i 2019 endres ikke, og valget gjennomføres som det pleier.

Ved kommunestyrevalget 2019 er nye Lindesnes kommune delt inn i følgende 10 valgkretser: Mandal sentrum, Ime, Frøysland, Holum, Nyplass, Vigmostad, Spangereid, Øyslebø, Laudal og Bjelland.

Les mer om delprosjekt Valg 2019 her

Og mer om valget her.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post