A/A

En rekke veier bytter navn

I Lindesnes, Mandal og Marnardal er det flere veier som har likelydende eller identiske veinavn. For at nødetatene, posten og andre raskt og sikkert skal finne frem, er den nye kommunen avhengig av entydige navn. Derfor er det en rekke veier som i forbindelse med sammenslåingen av de tre kommunene vil endre navn.

Det er de enkelte kommunene som har ansvar for å gjennomføre omadresseringen, og fremdriftsstatus er noe ulik fra kommune til kommune. I Marnardal og Mandal er navnesakene vedtatt og endring av adresser er ferdig. I Lindesnes har navnene vært ute på høring, men er ikke vedtatt. De vil bli behandlet i teknisk utvalg før omadressering og utdeling av adresser vil skje. Alle navneendringene har vært ute på høring, og alle innbyggere har hatt mulighet til å komme med uttalelse. Boligeiere eller hjemmelshavere som er berørt vil få brev i posten.

Det kan komme flere navneendringer etter hvert dersom man finner det hensiktsmessig.

I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅINGEN VIL OGSÅ  ALLE GRUNNEIENDOMMER I MARNARDAL OG LINDESNES FÅ NYE GÅRDSNUMMER (GNR.). MER OM DET KAN DU LESE HER. 

Under kan du se hvilke veier som skifter navn:

Lindesnes:

Høringsfristen er løpt ut. Vedtak om nytt navn kommer høsten 2018.
Einerveien
Gustav Vigelands vei
Hegreveien
Lindlandsveien
Rundveien
Skippergada til Tenteodden
Slettveien
Valvikveien
Bjellandsveien
Høyland

Mandal:

Elveveien til Wattnegata – forlenges slik at Elveveien utgår
Fjellveien til Ulvegjelstoppen
Peder Claussøns gate til Marta Steinsviks gate
Ramsdalen til Aasmund Vinjes gate – forlenges slik at Ramsdalen utgår
Terneveien til Olaf Isaachsens gate – forlenges slik at Terneveien utgår
Øygardsveien til Aunebrotet – forlenges slik at Øygardsveien utgår
Solåsveien til Solås
Marnaveien til Skarvøyveien
Holumsveien til Marnarveien
Sommerkroveien til Kvislakroken – forlenges til Gismerøyveien, slik at vestre del av Sommerkroveien utgår.

Marnardal:

Lindlandsveien til Vestheia
Regeviksmoen til Nordre Heddeland
Kleivsveien til Gangåsveien.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post