A/A

Valget er i dine hender

Visste du at det er opp til deg og alle andre innbyggere i nye Lindesnes kommune å bestemme hvilke politikere som skal styre kommunen de neste fire årene fra 2020? Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten i september 2019.

I september 2019 skal innbyggerne i nye Lindesnes gå til valgurnene og stemme frem 39 representanter som fra 1.1.2020 skal utgjøre kommunestyret i den nye kommunen. Valget gjennomføres som om sammenslåingen allerede har skjedd. Det betyr at innbyggerne i den nye kommunen vil kunne stille til valg og har stemmerett til det nye kommunestyret.

Ny politikk

De fleste politiske partiene har allerede slått seg sammen på tvers av dagens kommunegrenser. Arbeidet med partiprogram for storkommunen er i de fleste partier godt i gang.

Ønsker du å stå på liste, kan du ta kontakt med partiets nominasjonskomité. Er det saker du mener er viktige og ønsker at politikerne skal prioritere i sine partiprogram, er det nå du har mulighet til å påvirke. Ta kontakt med programkomitéen i ditt parti og kom med dine innspill.

Det som er både nytt og viktig i arbeidet med partiprogrammene, er å se hele den nye kommunen under ett, og sikre en politikk som ivaretar alle innbyggerne i den nye storkommunen.

Ønsker gjenvalg

Ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen og ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, ønsker gjenvalg som ordfører.

- Jeg har vært med i denne kommunen som siste ordfører, og vil være den første ordføreren i den nye kommunen. Jeg har vært med på å lede arbeidet med å bygge den nye kommunen, og derfor ønsker jeg å lede den nye kommunen. Det er også grunnen til at jeg sa nei til å bli stortingspolitiker, sier Andersen.

Fardal Kristoffersen har truffet samme beslutning. 

- Jeg er lidenskapelig opptatt av politikk og av menneskene og næringslivet i denne kommunen. Jeg har stor tro på den nye storkommunen og vil veldig gjerne jobbe for at den skal bli en suksess, sier Fardal Kristoffersen.

Ordfører i Marnardal, Helge Sandåker, har brukt mye tid på å vurdere gjenvalg, og har til slutt falt ned på at han trekker seg tilbake. 

Trenger lokalpolitikerne

Tor Magne Risdal (Lindesnes KrF) er spent på å se om selve uenigheten om kommunesammenslåingen vil gjøre utslag i valgdeltakelsen.

- Jeg er spent på om det blir avmakt blant velgerne, eller om det blir motsatt – at de trør til og gjør best mulig ut av situasjonen. Jeg håper velgerne i Lindesnes deltar aktivt i valget. Det hjelper ikke å protestere, her må vi delta og gjøre det vi kan, sier han.

Alf Gottfred Møll (Mandal Frp) er spent på å se sammensetningen av representanter i kommunestyret.

- Nå skal by og land gå hånd i hånd på en helt annen måte enn før. Byen må forholde seg mer til innlandet og motsatt. Da er det viktig at vi har gjort et godt forarbeid. Og så må politikerne ta hele den nye kommunen i bruk og sikre at alle får like muligheter uavhengig av hvor de bor, sier han.

Helge Sandåker (Marnardal Ap) synes det er synd at mange av dagens politikere i Marnardal signaliserer at de ikke ønsker å være med videre.

- Det er viktig med representasjon fra hele den nye kommunen, slik at ikke området faller helt ut av kommunestyret. Vi trenger noen som ivaretar Marnardal inn i den nye storkommunen, påpeker ordføreren.

Sandåker oppfordrer Marnardølene til å engasjere seg i politikken og benytte seg av stemmeretten.

- Min oppfatning er at endringene hadde blitt større for innbyggerne i Marnardal dersom vi sto alene, på grunn av reduserte inntekter. Sammenslåingen er vedtatt, så endringer blir det, og endringer ville det blitt uansett. Nå er det viktig å gjøre det beste ut av det, sier ordføreren.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post