A/A

Informasjon til alle husstander

I disse dager får samtlige husstander i Lindesnes, Mandal og Marnardal informasjonsbrosjyre fra nye Lindesnes kommune i postkassen.

- Nye Lindesnes informerer jevnlig digitalt på nettside, via nyhetsbrev til ansatte og på sosiale medier. Møtene i fellesnemnda filmes og gjøres tilgjengelige på nettsiden. I tillegg informerer vi på denne måten med en brosjyre. Fellesnemnda har intensjon om å gi ut informasjonsbrosjyre to ganger årlig som distribueres til alle husstander, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke. 

Om lag 10.500 brosjyrer blir denne uken distribuert ut  i postkassene til alle husstander i Lindesnes, Mandal og Marnardal. I brosjyren presenteres prosjektleder og fremtidig rådmann i nye Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke, som sier litt om hvorfor vi bygger den nye storkommunen og hvordan han ønsker at nye Lindesnes skal bli. Dagens rådmenn i de tre kommunene: Rune Stokke i Lindesnes, Irene Lunde i Mandal og Kjell Rune Olsen i Marnardal sier litt om hvordan det er å drifte dagens kommuner, samtidig som de er sentrale i byggingen av en ny.

Mulighet for innspill

I brosjyren finner du en oversikt over de største milepælene i tiden frem mot sammenslåing og i tiden etter. Videre finner du informasjon om kommunevalget høsten 2019 og om hvilke tanker ordførerne har om å stille til gjenvalg.

- For oss er det viktig at innbyggerne engasjerer seg i prosessen og kommer med innspill. Derfor har vi også synliggjort hvordan innbyggerne har mulighet til å gi innspill og medvirke til kommuneplanen for nye Lindesnes, som er en overordnet og langsiktig plan for hvordan man vil utvikle kommunen de neste 12 årene.

I skrivende stund er det en rekke spennende utviklingsprosjekter på gang som vil ha stor, positiv betydning for den nye kommunen. Vi presenterer noen av de største. I tillegg har vi tatt en prat med en innbygger i hver av de tre kommunene som sier litt om hva de synes om kommunesammenslåingen. På sistesiden finner du en rekke faktaopplysninger om alt fra vedtak som er fattet i fellesnemnda, til innbyggertall og størrelse på den nye kommunen.

God lesing!

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post