A/A

Over 100 ville høre om kommuneplanen

Arbeidet med en ny kommuneplan er i full gang, og nå har nye Lindesnes fullt fokus på medvirkning fra innbyggerne. Forrige uke fikk rett i overkant av 100 publikummere med seg oppstartsseminaret i Buen.

Kommuneplanen sier noe om hvordan man vil utvikle kommunen de neste tolv årene, og er kommunens aller viktigste styringsdokument. Når nye Lindesnes nå skal lage ny kommuneplan er det stort fokus på å hente innspill fra innbyggerne - en såkalt medvirkningsprosess. Oppstartsseminaret i Buen markerte starten på denne medvirkningsprosessen hvor alle lag av befolkningen skal bli hørt - både barn, ungdom, eldre og næringsdrivende skal få komme med sine synspunkt. Kommuneplanen skal gjennom en høringsprosess i 2019 og skal vedtas av det nye kommunestyret i februar 2020.

- Når vi jobber med kommuneplanen er det viktig med engasjement og innspill fra alle, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke.

På oppstartsseminaret fikk publikum muligheten til å svare digitalt på to spørsmål om den nye kommunen: "Hvorfor vil du bo i nye Lindesnes kommune?" og "Hva kan bli bedre i nye Lindesnes kommune". 

79 svarte på spørsmålene. Her kan du se hva de svarte på spørsmålet "Hvorfor vil du bo i nye Lindesnes kommune?" . De største ordene er de som er blitt nevnt flest ganger av de som svarte.

 Bra med nye lindesnes

Og dette svarte de på spørsmålet "Hva kan bli bedre i nye Lindesnes kommune". De største ordene er de som er blitt nevnt flest ganger av de som svarte. 

Ting som kan bli bedre

Større muligheter

Jan Willy Føreland i konsulentselskapet WSP åpnet seminaret. Han mener mulighetene for utvikling i nye Lindesnes er betydelig større nå som kommunen blir en større, mer slagkraftig og robust kommune.

- Når vi er en større kommune har vi mulighet til å rekruttere mer kompetente arbeidstakere til kommunen. Det blir mer attraktivt å jobbe her, noe som gjør at vi igjen kan gi bedre tjenester til våre innbyggere. Skal vi fortsatt være like gode som nå, må vi ha attraktive arbeidsmiljøer. Kampen om arbeidskraften blir den største utfordringen i kommune-Norge. Og en større kommune kan snakke tydeligere, sa Føreland.

Føreland mener alt ligger til rette for en positiv utvikling.

- Det er masse spennende på gang og en enorm utvikling. Det at kommunen kan bruke størrelsen og det at en står sammen er viktig for å få ting til. Og det er viktig at hele den nye kommunen tas i bruk, sa han.

- Nå starter fremtiden

Eldreminister Åse Michaelsen skrøt av måten nye Lindesnes har valgt å involvere innbyggerne i kommuneplanen.

- Det er nå vi starter fremtiden, og dere gjør det på riktig måte. Dere spør hva unge ønsker, hva eldre ønsker og hva næringslivet vil ha. Det er riktig sted å starte på. Det er slik vi må tenke når vi bygger en ny kommune og et nytt fellesskap, sa hun.

Michaelsen

Hun kom også med en bønn til kommuneplangruppa:

- Sørg for at eldre i alle aldre får dekket behovene sine, ikke minst at de får brukt ressursene sine. Eldre trengs å bli tatt med, påpete hun.

Satt Lindesnes på kartet

Den undersjøiske restauranten Under har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet for å kombinere forskning med mat og opplevelser på havets bunn, og har dermed bidratt stort til å sette Lindesnes på kartet. Grunderen bak , Gaute Ubostad, fortalte om den enorme oppmerksomheten prosjektet har fått verden over.

- De første syv dagene etter lansering fikk vi artikler i 559 ulike medier rundt forbi i verden. I 65 nasjoner ble vi skrevet om. Det var helt vilt, forteller Ubostad.

Uner bedre

Turist i egen by

Hotelldirektør ved Mandal Hotel, Lotte Fredriksen Syltevik, fortalte om hvorfor hun har så stor tro på nye Lindesnes og hvorfor hun vil satse i kommunen.

- Jeg er mandalitt og mener dette er palmekysten. Det er noe ekte ved denne byen, og Svein (Støle) mener lyset er sterkere her nede. Vi mener vi har alt i vår region. Det er kort fra hav til hei, vi opplever at kommunen er framoverlent og samarbeidsvillige, og med ny vei har vi alle muligheter, mener hun.

Lotte

Hotelldirektøren håper hotellet blir en møteplass for innbyggerne i nye Lindesnes.

- Hotellet er et hotell for lokalbefolkningen. Vi vil ha teaterpakker og andre pakker i samarbeid med kulturhuset, og vi ønsker at innbyggerne i nye Lindesnes skal oppleve å være turist i egen by, fortsatte hun.

Påpekte viktigheten av landbruket

Oddgeir Steinberg, leder i Marnardal Bondelag, snakket om vikigheten av landbruk i nye Lindesnes.

- I nye Lindesnes er det 225 landbruksforetak. Vi produserer melk til 90.000 nordmenn eller ost til 40.000. På min gård har jeg 3 millioner i omsetning, og i nye Lindesnes regner jeg med at jordbruk og skogbruk har rundt 500 millioner i omsetning. I tillegg kjøper vi betydelig med tjenester lokalt både fra elektrikere, rørleggere og bygningsarbeidere. Med så mye sysselsetting innenfor jordbruk og skogbruk forventer vi at kommunen husker på at vi er en viktig næring. Vi forventer at kommunen tar arealressursene og behovene på alvor, og forvalter arealene til det beste for fremtiden, sa han.  

- Vi vet hva barn og unge trenger

BU-representantene Sara Mathea Helmersen og Oskar Emanuel Thyholdt Skog talte om viktigheten av å involvere barn og unge i politiske prosesser og lytte til den oppvoksende generasjon.

- Det er viktig å lytte til oss, for det er vi som er fremtiden. Og det er vi som vet best hva barn og unge trenger, sa Helmersen.

Sofasamtale

BU-representantene var tydelige på at den nye kommunen må sørge for et godt medvirkningsorgan som barne- og ungdomsråd, at de vil ha møte- og talerett, og gjerne også forslagsrett i den nye kommunen. De etterlyste også mer informasjon ut til barn og unge for hvordan de kan involvere seg og påvirke politiske beslutninger. 

 Bedre på inkludering

Tidligere kamptolk, Faizullah Muradi, mener nye Lindesnes kan bli bedre på inkludering.

- Alt begynner med inkludering. Det å bli inkludert og få en jobb betyr alt. Det trenger den nye kommunen fokus på. Jeg forventer en mangfoldig, fredelig og kulturrik kommune med jobbmuligheter til alle, sa han.

Leder av Lindesnes eldreråd og Lindesnes Pensjonistforening, Osvald Korsvik, kunne ikke tenke seg å bo noen annen plass enn nye Lindesnes. Han mener det må satses videre på gode opplevelser i den nye kommunen.

- Det er viktig å skape gode opplevelser både for innbyggere og gjester - at alle føler seg velkommen, avsluttet han.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post