A/A

Barn og unges innspill til kommuneplanen

Onsdag hadde barne- og ungdomsrådene i nye Lindesnes årets første fellesmøte. På møtet ble de enige om hvilke innspill de ønsker å gi til kommuneplanen for nye Lindesnes.

Kommuneplanen er kommunens aller viktigste styringsdokument. Den sier noe om hvordan man vil utvikle kommunen de neste tolv årene. Akkurat nå jobbes det med å lage kommuneplan for nye Lindesnes kommune for årene 2020-2032. Den vil ha stor betydning for utviklingen av kommunen og for fremtiden til alle som bor her. Nettopp har prosjektet nå stort fokus på å involvere innbyggerne i prosessen - høste innspill på hvordan innbyggerne vil at framtiden skal være i nye Lindesnes og hva som er viktig når kommuneplanen skal lages. Spørsmål som ønskes svar på kan for eksempel være: Hva skal kommunen satse på? Hva må til for at plassen du bor på skal bli et godt sted å bo? Hvilke fritidstilbud savner du? 

Prosjektet har en rekke prosesser for medvirkning både av barnehagebarn, skolebarn og andre deler av befolkningen. Ønsker du å komme med innspill kan de sendes inn HER. En annen mulighet er å delta på oppstartsseminar for kommuneplanen som finner sted mandag 4. juni i Buen klokken 18-21.00. Alle innbyggere i de tre kommunene er hjertelig velkommen til å delta. Nye Lindesnes har satt sammen et spennende program for kvelden, med mange interessante tema og foredragsholdere. Programmet for kvelden kan du lese HER. Du vil også få mulighet til å komme med innspill denne kvelden.
buinnspill3

Barne- og ungdomsrådene fikk onsdag i oppgave å svare på følgende spørsmål:

- Hva gjør du på fritiden?

- Hva vil du absolutt ikke bruke fritiden på?

- Hva er bra med fritidsaktiviteter?

- Hvilke fritidsaktiviteter mangler der du bor?

- Hva skal til for at du trives der du bor?

Ungdommene fikk også utlevert et kart over nye Lindesnes kommune, og fikk i oppgave å tegne kommunen slik den blir best mulig for barn og unge. Prosjektleder Kyrre Jordbakke var innom for å oppfordre barne- og ungdomsrådene til å benytte seg av muligheten for å si sin mening og medvirke til prosessen rundt byggingen av den nye kommunen.

buinnspill6
BU1innspill1

Her er noen av innspillene barne- og ungdomsrådene vil gi til kommuneplanen om hva som skal til for at nye Lindesnes skal bli et godt sted å bo:


- Bedre kollektivtilbud
- Flere ungdomsklubber
- Møteplasser for barn og unge
- Et rikt og variert fritidstilbud
- God internettforbindelse og god mobildekning
- Politikere som lytter til barn og unges meninger
- Trygg skolevei
- Gode miljøer

Innspillene fra BU vil bli gitt til politikere og administrasjon som jobber med kommuneplanen slik at de kan være bevisst på barn og unges innspill i den videre prosessen. De vil også ligge som vedlegg til kommuneplanen når den skal behandles politisk i 2020.

buinnspill2

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post