A/A

Folkemøter om helsesektoren

I kveld og i morgen kveld arrangeres folkemøter om helse- og omsorgssektoren i nye Lindesnes kommune. Du er hjertelig velkommen til å delta!

Ønsker du å vite mer om hvordan flere hundre ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal jobber med å bygge den nye kommunen? Og ønsker du spesielt å vite mer om hvordan det jobbes med å bygge helse- og omsorgssektoren, og hva vi gjør videre med anbefalingene fra det eksterne firmaet Agenda Kaupang? Da bør du komme på folkemøte i kveld eller i morgen kveld.

Møtet i Mandal finner sted onsdag 2. mai klokken klokken 18-19.30 i Storsalen i Buen.
Møtet i Marnardal finner sted torsdag 3. mai klokken 18-19.30 i Marnar Aula på Øyslebø oppvekstsenter.

Dette er en unik mulighet til å få et større innblikk i arbeidet med nye Lindesnes - og alle er hjertelig velkommen til å delta. 

- Dette dreier seg om hvordan vi skal få helse- og omsorgssektoren best mulig. Behovet for helse- og omsorgstjenester øker sterkt i årene frem mot 2040, samtidig som der ser ut til å bli færre hender i arbeid. Nå må vi finne ut hvordan vi skal løse de utfordringene vi står overfor. Vi bygger nå en ny kommune, og har en unik mulighet til å tenke nytt, gjøre ting annerledes og utvikle oss til det bedre, sier prosjektleder for nye Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke.

Ordfører Alf Erik Andersen åpner møtet i Mandal, og ordfører Helge Sandåker åpner møtet i Marnardal. Prosjektleder for nye Lindesnes, Kyrre Jordbakke, tar over. Han vil informere om status for prosjektet og forklare hvordan flere hundre ansatte i de tre kommunene nå jobber med å bygge den nye kommunen. 

Kommunalsjef for helse- og omsorg i Mandal kommune, Heidi Henanger Haven, vil i Mandal informere om hvordan arbeidet innen helse og omsorg er lagt opp i prosjektet, hvem som er med i ulike prosjektgrupper, og hvor langt de er kommet i arbeidet. Hun vil også snakke om anbefalingene fra Agenda Kaupang, og hva som gjøres med dem videre i prosessen. Rådmann i Marnardal, Kjell Rune Olsen, vil sørge for samme informasjon i Marnardal. 

Det vil bli mulighet for spørsmål og innspill.

Folkemøte i Lindesnes

Tirsdag forrige uke ble det arrangert folkemøte i Lindesnes. Ordfører Janne Fardal Kristoffersen åpnet møtet. 

Folkemte Janne

- Jeg er utrolig stolt av tjenestene vi leverer i vår kommune. Derfor skjønner jeg at folk er redde for at det kan bli dårligere i fremtiden. Det er ikke hensikten. Vi skal ta det beste fra hver av disse kommunene, og gi dere noe som er enda bedre enn det vi har i dag. Det skal vi gjøre vårt ytterste for å få til, sa hun.

Prosjektleder Kyrre Jordbakke forklarte at hensikten med folkemøtene er å ha god kontakt med innbyggere og ansatte, opplyse om det prosjektet holder på med, og få gode innspill til prosessen.

- Vi skal ikke bare slå sammen det vi har. Vi skal gjøre noe nytt, og det er nå vi har muligheten til å se hvordan vi har gjort det i de tre kommunene, og ha god kontakt med andre kommuner, departementet og andre for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon til å bygge en ny kommune som skal være så god som vi kan få den, sa Jordbakke.

Jordbakke forklarte hvordan prosjektet er organisert, og hvordan både administrasjon og politikere jobber med å bygge den nye kommunen. Han fortalte også om et godt og viktig samarbeid med rådmennene i dagens tre kommuner: Irene Lunde, Rune Stokke og Kjell Rune Olsen. 

Folkemter rdmenn

En rekke internmøter

I forkant av folkemøtene har nye Lindesnes arrangert til sammen seks internmøter for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Hensikten har vært å informere de ansatte om prosessen som er satt i gang, hvordan det jobbes med sektoren i prosjektet og få innspill fra ansatte til veien videre. 

Dette bildet er fra ett av internmøtene i Mandal.

internmte Mandal

Kommunalsjef for helse og omsorg i Mandal, Heidi Henanger Haven, informerte på internmøte i sin kommune om hvordan det jobbes med å bygge helse og omsorgssektoren i den nye kommunen. Det er også hun som vil informere om temaet på folkemøte i Mandal onsdag kveld.

Internmte Mandal Heidi

Også i Lindesnes var det mange ansatte som ønsket informasjon om byggingen av helse- og omsorgssektoren i den nye kommunen. Nye Lindesnes fikk flere gode innspill fra de ansatte. Blant annet at den nye kommunen må tenke forebygging og tidlig innsats når det gjelder psykisk syke, og at barn og voksne må ses i sammenheng når sektoren skal planlegge hvordan de skal jobbe med helse og omsorg i den nye kommunen.

 internmte Lindesnes

Helse- og omsorgssjef i Lindesnes kommune, Jon Buestad, informerte på internmøte og folkemøte i sin hjemkommune.

Folkemte Jon

Rådmann i Marnardal, Kjell Rune Olsen, informerte på internmøter i Marnardal. Det er også han som vil gi informasjon om temaet på folkemøte i sin hjemkommune torsdag 3. mai.

kjell rune internmteFra ett av internmøtene som ble arrangert i Marnardal.Internmte Marnardal 2

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post