A/A

Regionsamarbeid i støpeskjeen

Ordførerne i nye Lindesnes vil inngå regionsamarbeid med Region Kristiansand. Nå skal det utarbeides en intensjonsavtale.

Ordfører i Marnardal og nestleder av fellsenmnd og arbeidsutvalg, Helge Sandåker, orienterte om regionsamarbeid i møte i Partssammensatt utvalg fredag 20. april. Grunnen til at saken kom opp nå, er at Region Kristiansand har fattet vedtak om at de ønsker nye Lindesnes inn i samarbeidet sammen med Lillesand, Birkenes, Vennesla, Iveland og nye Kristiansand.

- Vi hadde en uformell samtale med representanter fra Region Kristiansand om regiontilknytning forrige uke. Vi har fått tydelige signaler på at vi er veldig ønsket den veien - at vi kobler oss på dem, og knytter nye Lindesnes kommune til Region Kristiansand, sa Sandåker.

Det er i tråd med det ordførerne i Lindesnes, Mandal og Marnardal har signalisert tidligere. Årsaken til at de vil inngå samarbeid med Region Kristiansand er nærhet, felles bo- og arbeidsmarked, og sammenheng i infrastruktur og næringsstruktur.

- Marnardal og Mandal har vært tydelige på at det er naturlig å gå østover, men i Lindesnes har man nok vært litt mer delt. Det er helt naturlig. Vi har tenkt at det er fornuftig å få avklart disse spørsmålene så fort som mulig. Vi kan fortsatt ha interkommunale samarbeid både øst og vest, men regionstilknytningen blir mot øst, fortsatte Sandåker.

Utarbeider intensjonsavtale

Ordførerne i nye Lindesnes og prosjektleder Kyrre Jordbakke vil i løpet av et par uker ha møte med styreleder i Region Kristiansand, Gro-Anita Mykjåland, daglig leder Odd Omland, samt ordfører i Kristiansand Harald Furre, om utarbeidelse av en intensjonsavtale. 

Even Tronstad Sagebakken (Mandal Ap) er positiv til valg av regionsamarbeid.

- Det er viktig at det behandles i kommunestyrene og bystyret, slik at vi får forankret det. Og det er veldig bra at vi kan få avklart tidlig hvor en ønsker å bygge regiontilhørighet, sa han.

Ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes H), mener det er viktig å få på plass en avtale så fort som mulig.

- I Lindesnes har vi ulike tanker om hva som er det beste. Jeg har informert eget kommunestyre, og de er kjent med at vi har snakket med Kristiansandsregionen. Jeg synes det er vesentlig å få et vedtak så fort som mulig. Hadde en kommune kommet til nye Lindesnes om en stund til, og hevet seg på samarbeidet, ville den vært akterutseilt og den ville fått lite den skulle sagt. Derfor vil jeg inn der vi skal være fortest mulig, slik at vi kan være med på å påvirke til det beste for vår kommune, sa Fardal Kristoffersen.

- Naturlig at regionene endres

Prosjektleder Kyrre Jordbakke forteller at spørsmål om regionsamarbeid og regiontilhørighet har kommet naturlig i tilknytning til kommune- og regionreformen.

- Noen ønsker om avklaringer har kommet tidligere enn det jeg har sett behov for. Men vi bør jo raskt avklare de forhold som kan avklares raskt. Det har over en del år vært utviklet noen regionsamarbeid i Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Når fylkene nå blir slått sammen, oppgavefordelingen stat-fylke-kommune endres, og flere av kommunene som inngår i ulike regionsamarbeid slås ammen, er det naturlig at regionene også endres. Lindesnesregionen, som fra flere hold er karakterisert som et godt utviklet regionsamarbeid, brytes opp av at Audnedal kommune, som er en del av Lindesnesregionen, blir slått sammen med Lyngdal kommune, som ikke er en del av Lindesnesregionen. Det er da naturlig at vi ser nærmere på hvordan regionsamarbeidet blir, eller bør bli i fremtiden, sier han.

- Hvorfor velger man å samarbeide med Region Kristiansand? 

- Tar man i betraktning infrastruktur og kommunikasjoner, bo- og arbeidsmarked, næringslivssamarbeid, utvikling når det gjelder statlige institusjoner og arbeidsplasser, og ikke minst kommune- og regionreformen med endringer i oppgavefordelingen mellom stat-, fylke- og kommunenivå, er det nok ganske naturlig å se kommunene rundt nye Kristiansand som en region, forteller han.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post