A/A

  • Hjem
  • Nyhetsarkiv
  • Slik vil AU ha prosjektet for Næringsutvikling i nye Lindesnes

Slik vil AU ha prosjektet for Næringsutvikling i nye Lindesnes

Det skal opprettes et prosjekt for Næringsutvikling i nye Lindesnes. Fredag la prosjektledelsen frem oppsummering av tidligere arbeid og skisse til prosjekt for Arbeidsutvalget (AU).

I fredagens møte i AU presenterte prosjektkoordinator Dagfinn Lauvsland og prosjektleder Kyrre Jordbakke en skisse for hvordan de ser for seg prosjektet Næringsutvikling i nye Lindesnes. Skissen er utarbeidet blant annet med bakgrunn i svarene Fellesnemndas medlemmer tidligere har gitt om næringsutvikling i en workshop arrangert av rådmannsutvalget. 

Prosjektleder ba AU om kommentarer og justeringer av skissen for det videre arbeidet med å lage en prosjektplan. Målsettingen er å kunne legge frem forslag til prosjektplan for prosjektet Næringsutvikling for fellesnemnda i juni.

AU vil at prosjektet opprettes, og at AU blir prosjektets referansegruppe og sparringspartner. Prosjektgruppen skal bestå av internt ansatte som konsulterer med andre aktører. Rådmannsutvalget fikk i oppgave å foreslå deltakere til prosjektet.

Samarbeid med næringsliv

AU var tydelige på at de ønsket en kommunal avdeling for næringsutvikling i den nye kommuen, men at avdelingen kan være lokalisert i et eksternt miljø sammen med andre som også driver med næringsutvikling. AU var tydelige på at de ikke ønsker å organisere næringsarbeidet i et eget selskap, men ha full kommunal styring.

- Det er viktig at de som skal jobbe med næringsutvikling jobber tett inn mot et kompetansemiljø som også jobber med næringsutvikling. Sagt med andre ord - at de som jobber med det ikke sitter på rådhuset sammen med andre som driver med mye annet, men at de sitter tett opp mot andre, større miljøer som jobber med næringsutvikling, og at en sikrer den kompetansen, sa Even Tronstad Sagebakken (Mandal Ap).

Prosjektleder Jordbakke sa at han så for seg det samme som Sagebakken - at de som skal jobbe med næringsutvikling jobber mer ute sammen med andre aktører, som for eksempel Lindesnesregionen Næringshage.

- Vi må tenke strategisk og ha noen som er ute og ser hva som rører seg, og som kan ta det tilbake til det politiske miljøet, sa Sagebakken.

Målet er vekst og utvikling

Rådmann i Marnardal, Kjell Rune Olsen, påpekte viktigheten av en slagkraftig satsing på næringsutvikling.

- Vi må ha en maktbase med noe kraft i. Linken til politikk er viktig. Vi må være tett på de som etablerer de strategiske målene. Næringsutvikling er ganske langsiktig, samtidig som det er kortsiktige avgjørelser som må fattes, sa han.

Da AU tidligere hadde workshop kom det fram at målet med satsing på næringsutvikling blant annet er flere arbeidsplasser, flere bedrifter, modernisering og fremtidsrettede arbeidsplasser og vekst. 

Dette skal oppnås blant annet gjennom tilrettelegging, markedsføring, kompetanse, egne ressurser og kulturtilbud. Politikerne mener det viktigste er å få på plass personer som jobber med dette i den nye kommunen.

- Målet er vekst og utvikling på alle måter, konkluderte prosjektkoordinator Dagfinn Lauvsland. 

- Vi må få på plass en strategi som sier noe om hvor vi skal vokse, og hva vi skal vokse på, samt legge til rette for de som allerede er her. Så må vi se på hva som blir viktig fremover, påpekte Kjell Rune Olsen.

Vil styrke satsingen på næringsutvikling

Prosjektleder Jordbakke viste til Intensjonsavtalen for nye Lindesnes. Der står det følgende om næringsutvikling:

"Kommunens satsing på næringsutvikling skal styrkes. Høy kompetanse og økonomiske muskler skal bety en forskjell i forhold til nyetableringer og videreutvikling av kommunens næringsliv. Næringsenheten i den nye kommunen skal være en aktiv «selger» av næringsmessige muligheter i kommunen. Tomter, lokaler, og annen infrastruktur skal være tilgjengelig for ny næringsvirksomhet i hele kommunen, og kommunal saksbehandling av næringssaker skal ha høy prioritet."

- Det vil si at vi må rigge en behandling i den nye kommunen som gjør at vi får god oversikt over hva som finnes av muligheter, hvordan vi kan tiltrekke, og hvordan vi kan få løst dette raskt. Det er måten å få til god næringsutvikling og vekst på. Fra dette punktet må vi få frem en strategi på hvordan vi gjør dette. Hvor avdelingen skal ligge, er underordnet. Vi må ta hensyn til hva vi har og hva vi har mulighet til å tiltrekke. I neste fase må vi se på hvordan vi organiserer oss for å få til dette arbeidet fremover, sa Jordbakke.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post