A/A

Inviterer til folkemøte om helsesektoren

Nye Lindesnes ønsker å informere om arbeidet som gjøres med å bygge helse- og omsorgssektoren i den nye kommunen. Vi inviterer derfor til folkemøter i Lindesnes, Mandal og Marnardal.

- Dette dreier seg om hvordan vi skal få helse- og omsorgssektoren best mulig. Behovet for helse- og omsorgstjenester øker sterkt i årene frem mot 2040, samtidig som der ser ut til å bli færre hender i arbeid. Nå må vi finne ut hvordan vi skal løse de utfordringene vi står overfor, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke.

I prosjektet nye Lindesnes er det i tilknytning til helse- og omsorg opprettet ni delprosjekt og en rekke arbeidsgrupper. Flere titalls ansatte fra de tre kommunene er involvert. Delprosjektene kartlegger dagens tjenester i de tre kommunene, beskriver samordningsbehov og drøfter fremtidig organisering i ny kommune basert på statistikk, prognoser og anbefalinger.

- Vi bygger nå en ny kommune, og har en unik mulighet til å tenke nytt, gjøre ting annerledes og utvikle oss til det bedre, påpeker prosjektlederen.


Følgende folkemøter er satt opp:

Lindesnes: Lindesnes KFUK/KFUM, Ungdomslokalet, tirsdag 24. april kl: 18.-19.30.
Mandal: Buen kulturhus, Storsalen, onsdag 2. mai kl: 18.-19.30.
Marnardal: Øyslebø Oppvekstsenter, Marnar Aula, torsdag 3. mai kl: 18.-19.30.

Innholdet i folkemøtene vil være likt, de er åpne for alle og gjennomføres slik alle stedene:

Ordfører åpner møtet. Prosjektleder Kyrre Jordbakke orienterer om status i prosjektet nye Lindesnes. Kommunalsjef for helse og omsorg informerer om arbeidet som gjøres innen helse- og omsorg i prosjektet nye Lindesnes, om anbefalingene fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang, og hvordan prosjektet arbeider med dette fremover.

Det er åpent for spørsmål og kommentarer.


Vil avklare

Konstituert rådmann i Marnardal kommune, Kjell Rune Olsen, forteller at møtet også holdes for å avklare eventuelle misoppfattelser som har kommet i kjølvannet av rapporten fra Agenda Kaupang som ble levert i februar.

Internmøte helse

- Etter at rapporten fra Agenda Kaupang var klar, er det mange som har trodd at det som er i rapporten er besluttet og ferdig. Det er helt feil, sier Olsen.

Agenda Kaupang har analysert behovene som vil komme i årene frem mot 2040 innen helse og omsorg, og kommer med en rekke forslag til hvordan nye Lindesnes kan møte utfordringene de står overfor. Rapporten ble bestilt av fellesnemnda, og var ferdig i februar.

- Agenda Kaupang er tydelige på at vi ikke kan fortsette som før. Vi er nødt til å tenke nytt og annerledes, og gjøre ting smartere, sier Olsen.

Det er nå arbeidet begynner

Rapporten skal gi prosjektet nye Lindesnes et faktagrunnlag for videre diskusjon i arbeidet de nå skal i gang med - med å bygge helse- og omsorgssektoren i den nye kommunen.

- Det er nå arbeidet begynner. Innholdet i rapporten er bare et grunnlag for det videre arbeidet vi er i gang med. Vi har mange kompetente folk som jobber i delprosjekter og arbeidsgrupper innen helse og omsorg. Jeg er sikker på at de vil finne gode løsninger for å møte de utfordringen vi står overfor i fremtiden, sier Olsen.

I forkant av folkemøtene har det vært arrangert informasjonsmøter for alle ansatte i helse- og omsorg i de tre kommunene. Mandag var det internmøte i Marnardal.

 Internmte Marnardal 2

Innen helse- og omsorg er det opprettet følgende 9 delprosjekt:

  • Bygg og organisering
  • Forvaltning og utvikling
  • Tidlig innsats barn og unge (samarbeider med oppvekst)
  • Psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser
  • Rus og psykisk helse
  • Nav
  • Legetjenester
  • Hjemmetjenester og korttidsopphold
  • Sykehjem

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post