A/A

Lærer av hverandre om bygging av nye kommuner

Nye Lindesnes har denne uken deltatt på erfaringsseminar for kommuner som skal slå seg sammen. Det skal gjøre dem bedre i stand til å ha gode prosesser lokalt.

- Vi har sett hva de andre kommunekonstellasjonene har gjort, og hvordan de har løst de forskjellige oppgavene administrativt og politisk, spesielt med fokus på å bygge noe nytt, og utnytte muligheten til å lage gode og bærekraftige tjenester. Det er nyttig å se hvordan andre har lykkes og feilet, og så tar vi med oss det beste videre, forteller rådmann i Marnardal kommune, Kjell Rune Olsen.

Rundt 500 kommunalt ansatte og politikere deltar onsdag og torsdag på KS erfaringsseminar om sammenslåing av kommuner på Gardermoen. Fokus på seminaret er å dele erfaringer om sammenslåingsprosessen og lære av hverandre.

Fellesbilde Gardermoen

- At så mange deltar viser at samlingene er viktige og en viktig arena for læring, sier statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo, som på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpnet seminaret onsdag morgen.

Samlingen er den femte i rekken, og arrangeres i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, og forhandlinssammenslutningene LO-K, Unio, YS-K, og Akademikerne på Thon Congress Gardermoen.

Gardermoen 5

Nyttig læring

Fra nye Lindesnes kommune deltar ordførere, rådmenn, politikere og tillitsvalgte fra de tre kommune, samt prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver fra prosjektet nye Lindesnes.

Statssekretær Horrigmo påpekte viktigheten av å lære av hverandre i byggingen av nye kommuner.

- Det er så viktig at de prosessene dere er i nå blir bra, slik at de nye kommunene blir best mulig. Reformen gir en unik mulighet til å bygge noe bedre, påpekte hun.

Gardermoen 3

Statssekretæren forklarte at erfaringsseminaret er noe regjeringen arrangerer for å skape en enda bedre kommunesektor.

- Det er viktig å tenke på at 1 pluss 1 skal bli mer enn to - vi vil jo skape noe enda bedre. Involver, inkluder og hør - både de ansatte, tillitsvalgte og innbyggerne, for det er egentlig for innbyggerne vi gjør dette. Det er de som skal høste frukter av arbeidet vi gjør, sa hun.

Konklusjon: I god rute, men mye gjenstår

Det å dele erfaringer med andre kommuner, har fått både Olsen og prosjektleder Kyrre Jordbakke enda mer klar over at det ikke vil være realistisk å ha alt ferdig 1.1.2020.

- Når vi sammenligner oss med andre, ser vi at vi er i god rute. Men vi erkjenner samtidig at det er enormt mye arbeid som ligger foran oss. Vi blir mer og mer klar over at vi må ha klart det som må være klart 1.1.2020, og utnytte årene etter til å få alle de gode ideene på plass, sier Olsen.

- Dette er en lengre prosess som ikke vil være ferdig 1.1.2020, men som vil fortsette også i årene etter, tilføyer Jordbakke.

Gardermoen 4

Berikende prosess

Prosjektlederen forteller at det å diskutere med andre kommuner, gjør nye Lindesnes i enda bedre stand til å ha en god prosess.

- Det å diskutere med andre gjør at vi har en prosess her som er berikende. Vi deler av erfaringer, men diskuterer også veien videre. Dette er et seminar som kan hjelpe oss alle sammen til å bli bedre, sier Jordbakke.

Så til nye Lindesnes

Leder av styringsgruppen for politisk organisering, Alf Gottfred Møll, var en av foredragsholderne på seminaret. Han kunne fortelle de andre kommunene hvordan nye Lindesnes har jobbet med politisk og administrativ organisering.

Gardermoen2

Mange av kommunene som deltok på seminaret kunne meddele at de var helt i startfasen av dette arbeidet. For dem var dette nyttig kunnskap å ta med seg videre.

- Vi har kommet et godt stykke på vei når det gjelder politisk organisering, og da er det viktig at vi deler med andre, og får diskutert det. Selv om vi er kommet langt, kan det med å presentere for andre også føre til at man får bearbeidet og forbedret eget arbeid ytterligere. For øvrig får vi også bekreftet at vi ser ut til å være i rute for å få på plass administrativ ledelse i nye Lindesnes, sier Jordbakke.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post