A/A

Enighet om omstillingsavtale for ansatte

Torsdag ble nok en milepæl nådd da omstillingsavtale for ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal ble signert.

Etter to drøftingsrunder med tillitsvalgte på ansattes side, og prosjektleder Kyrre Jordbakke, de tre rådmennene og personalavdelingene på arbeidsgivers side, er omstillingsavtalen nå signert. 

- Vi hadde et godt møte med de tillitsvalgte torsdag. Både tillitsvalgte og administrasjon uttrykte stor glede og tilfredshet ved at vi har kommet frem til en omstillingsavtale, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke fornøyd.

Omstillingsavtalen stadfester blant annet at alle ansatte automatisk går over til den nye kommunen og får en ny arbeidsavtale, og at ingen ansatte blir sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Du kan lese avtalen i sin helhet HER.

Omstillingsavtalen ble signert torsdag 5. april 2018, og gjelder alle ansatte i dagens kommuner frem til 31.12.2019. 

Omstillingsavtale alle

Sikrer ansatte forutsigbarhet

Formålet med omstillingsavtalen er å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle kommunens ansatte. Avtalen stadfester at prosessen skal kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene gjennom hele prosessen.

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i samsvar med arbeidsmilljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen. 

Godt møte med tillitsvalgte

Prosjektleder Kyrre Jordbakke sier det har vært god dialog mellom partene og at drøftingene har vært gode. Han mener det er en stor styrke for arbeidet i prosjektet at avtalen nå er signert.

-  Det er en styrke for arbeidet vi holder på med nå at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om en slik avtale. Den beskriver litt hvordan prosessen skal foregå, og hvordan organisering og innplassering av stillinger skal foregå. Det sikrer arbeidstakerne en god omstillingsprosess, og er virkelig en milepæl vi er veldig glade for å ha nådd, sier Jordbakke.

Det er ID-utvalget (Informasjons- og drøftingsutvalget) med totalt 12 tillitsvalgte fra de tre kommunene, som har har vært med på drøftingene fra ansattes side. Arbeidsgivers side var representert ved prosjektleder, de tre rådmennene og personalavdelingene.

Prosjektleder forklarer at behovet for flere drøftinger skyldes ulike syn på hva avtalen skulle omfatte.

- Det er viktig at vi gir tillitsvalgte god anledning til å bidra på en fornuftig måte. Derfor er det bare positivt at de krevde drøfting. Da ble det mer tydelig hvordan de skal bidra. Nå har vi kommet frem til en avtale hvor vi har henvist til gjeldende lovverk, spesifikke paragrafer der det har vært aktuelt, og ikke minst intensjonsavtalen, forklarer Jordbakke. 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post