A/A

Les kommuneplanen og gi innspill

Hvordan skal vi få nye Lindesnes kommune til å være både et godt sted å bo, vokse opp, og bli eldre i? Hvordan skal vi utvikle kommunen de neste 12 årene, og hva skal vi satse på? Det er dette kommuneplanen handler om, og nå er den lagt ut til høring slik at du kan si din mening og gi oss innspill. 

Har du innspill til kommuneplanen? Send dem inn her.

Høringsfrist er 10. september 2019

Hva skjer med innspillene?

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli behandlet og vedtatt av nytt kommunestyre på nyåret i 2020. Alle innspillene vi får inn vil bli vurdert og følge med videre til politisk behandling slik at beslutningstakerne er godt informert om de innspillene som kommer inn. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill vil bli offentliggjort. 

Tre satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032 som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraftig og innovativ
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

Hva er en kommuneplan? 

Kommuneplanen gjelder 12 år fram i tid og setter overordnede mål og strategier for hvordan kommunen skal utvikles - både som organisasjon og samfunn. Planen bygger på kunnskap og erfaringer fra Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner.

Medvirkning: 

Nye Lindesnes har allerede hatt en omfattende medvirkningsprosess hvor mange innbyggere i ulike aldersgrupper har fått sagt sin mening. 

Les mer om medvirkningen her 

Hvem har laget kommuneplanen?

Kommuneplanen er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe i tett samarbeid med en politisk styringsgruppe. 

Mer om den administrative arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen kan du lese HER.

Hva er planen bygget på?

Kommuneplanen er basert på planprogrammet. Planprogrammet kan du lese her.

Bilde planprogram

 

Fellesnemnda 10. mai

Fredag 10. mai hadde fellesnemnda møte. På sakskartet sto blant annet kommuneplanens samfunnsdel, fire- eller fem dages skoleuke og organisering av havneanlegg i nye Lindesnes.

Gikk du glipp av møtet? Fortvil ikke. Møtet ble filmet og kan ses på kommune-TV HER.

Saksliste og møteinnkalling finner du HER.

Flere avdelingsledere innplassert

1. april informerte vi om at en rekke avdelingsledere var innplassert i ny organisasjon. Siden da har flere avdelingslederstillinger vært i prosess, og nå er ytterligere åtte avdelingsledere innplassert i den nye organisasjonen.

Velferd:

Enhet forvaltning og utvikling
Avdelingsleder Utvikling og støttetjenester: Geir Henriksen

Enhet institusjon/sykehjem
Avdelingsleder avdeling 6 (Mandal): Elin Danielsen
Avdelingsleder Kjøkken og vaskeri: Wenche Asp

Enhet hjemmebaserte tjenester
Avdelingsleder Sentrum 5: Cecilie Blørstad Ro
Avdelingsleder Nattpatruljen 8: Linn Løver

Enhet rehabilitering
Avdelingsleder Helsefremming, forebygging og rehabilitering: Anne Simonsen

Samfunnsutvikling

Enhet teknisk drift:
Avdelingsleder bygg: Geir Aamdal

Stab/støtte/utvikling:

Organisasjon og personal:
Avdelingsleder lønn og personal:  Kristin Lauvdal (konstituert)

Oversikt over avdelingsledere som til nå er innplassert i ny organisasjon kan du se i denne presentasjonen.

For noen stillinger vil det ta lenger tid å få avdelingsleder på plass. Flere stillinger er derfor fremdeles i prosess.

 

Innhenting av fødselsnummer til nytt journalsystem

Nye Lindesnes kommune skal ta i bruk nytt pasientjournalsystem i helse- og omsorgstjenestene. Systemet bruker fødselsnummer for å sikre at kommunikasjon og meldingsutveksling med tjenestemottakere og pårørende er sikker.

Dersom fødselsnummeret til tjenestemottakere og pårørende ikke er registrert i pasientjournalsystemet fra før, hentes det automatisk ut fra Folkeregisteret. Du som tjenestemottaker eller pårørende trenger ikke å foreta deg noe.

Personnummeret trengs for å styrke personvernet og sikre at pasientinformasjon blir gitt til riktig mottaker/pårørende. For den enkelte innebærer dette trygghet for at personopplysninger blir lagret og distribuert i et sikkert og lukket system, samtidig som pårørende kan være trygge på at de får informasjonen de trenger om sine nærmeste.

I ny kommune vil pasientinformasjon først og fremst sendes digitalt til innbyggernes digitale postkasse. I de tilfeller hvor mottaker ikke har dette, eller ikke åpner den digitale posten, vil systemet automatisk sende brev i posten.

 

Vedtak i fellesnemnda 5. april

Fredag 5. april gjorde fellesnemnda for nye Lindesnes en rekke vedtak. Blant annet retningslinjer for tildeling av skoleskyss og organiseringen av barne- og ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i den nye kommunen.

Du kan også se hele eller deler av møtet på vår kommune-TV her.

 

Her er en oppsummering av de viktigste sakene. Trykk på tema under for å lese mer:

Videreutvikling av møteplasser i ny kommune

Organisering av skoler og barnehager

Barne- og Ungdomsrådet ba om livsmestring som obligatorisk fag

Organisering av Barne- og Ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 

Retningslinjer for tildeling av skoleskyss

Valg 2019

Rehabilitering av Rådhuset 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post