A/A

Nyhetsbrev_mai.JPG

I dag, fredag 11. mai, er det 599 dager til nye Lindesnes kommune er en realitet. Ønsker du å vite mer om status i prosjektet som bygger den nye kommunen? Les prosjektleder Kyrre Jordbakkes nyhetsbrev som gikk ut til alle ansatte i de tre kommunene onsdag.

Nyhetsbrevet kan du lese HER.

mail.JPG

Ønsker du å få sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes tilsendt på mail? 

Vi har nå gjort det mulig å abonnere på sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes. TRYKK HER for å abonnere, skriv inn hvilken mailadresse du ønsker papirene tilsendt til, så får du sakspapirer tilsendt i god tid før politiske møter. 

Folkemte-publikum.JPG

I kveld og i morgen kveld arrangeres folkemøter om helse- og omsorgssektoren i nye Lindesnes kommune. Du er hjertelig velkommen til å delta!

Ønsker du å vite mer om hvordan flere hundre ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal jobber med å bygge den nye kommunen? Og ønsker du spesielt å vite mer om hvordan det jobbes med å bygge helse- og omsorgssektoren, og hva vi gjør videre med anbefalingene fra det eksterne firmaet Agenda Kaupang? Da bør du komme på folkemøte i kveld eller i morgen kveld.

Møtet i Mandal finner sted onsdag 2. mai klokken klokken 18-19.30 i Storsalen i Buen.
Møtet i Marnardal finner sted torsdag 3. mai klokken 18-19.30 i Marnar Aula på Øyslebø oppvekstsenter.

Dette er en unik mulighet til å få et større innblikk i arbeidet med nye Lindesnes - og alle er hjertelig velkommen til å delta. 

- Dette dreier seg om hvordan vi skal få helse- og omsorgssektoren best mulig. Behovet for helse- og omsorgstjenester øker sterkt i årene frem mot 2040, samtidig som der ser ut til å bli færre hender i arbeid. Nå må vi finne ut hvordan vi skal løse de utfordringene vi står overfor. Vi bygger nå en ny kommune, og har en unik mulighet til å tenke nytt, gjøre ting annerledes og utvikle oss til det bedre, sier prosjektleder for nye Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke.

Ordfører Alf Erik Andersen åpner møtet i Mandal, og ordfører Helge Sandåker åpner møtet i Marnardal. Prosjektleder for nye Lindesnes, Kyrre Jordbakke, tar over. Han vil informere om status for prosjektet og forklare hvordan flere hundre ansatte i de tre kommunene nå jobber med å bygge den nye kommunen. 

Kommunalsjef for helse- og omsorg i Mandal kommune, Heidi Henanger Haven, vil i Mandal informere om hvordan arbeidet innen helse og omsorg er lagt opp i prosjektet, hvem som er med i ulike prosjektgrupper, og hvor langt de er kommet i arbeidet. Hun vil også snakke om anbefalingene fra Agenda Kaupang, og hva som gjøres med dem videre i prosessen. Rådmann i Marnardal, Kjell Rune Olsen, vil sørge for samme informasjon i Marnardal. 

Det vil bli mulighet for spørsmål og innspill.

Folkemøte i Lindesnes

Tirsdag forrige uke ble det arrangert folkemøte i Lindesnes. Ordfører Janne Fardal Kristoffersen åpnet møtet. 

Folkemte Janne

- Jeg er utrolig stolt av tjenestene vi leverer i vår kommune. Derfor skjønner jeg at folk er redde for at det kan bli dårligere i fremtiden. Det er ikke hensikten. Vi skal ta det beste fra hver av disse kommunene, og gi dere noe som er enda bedre enn det vi har i dag. Det skal vi gjøre vårt ytterste for å få til, sa hun.

Prosjektleder Kyrre Jordbakke forklarte at hensikten med folkemøtene er å ha god kontakt med innbyggere og ansatte, opplyse om det prosjektet holder på med, og få gode innspill til prosessen.

- Vi skal ikke bare slå sammen det vi har. Vi skal gjøre noe nytt, og det er nå vi har muligheten til å se hvordan vi har gjort det i de tre kommunene, og ha god kontakt med andre kommuner, departementet og andre for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon til å bygge en ny kommune som skal være så god som vi kan få den, sa Jordbakke.

Jordbakke forklarte hvordan prosjektet er organisert, og hvordan både administrasjon og politikere jobber med å bygge den nye kommunen. Han fortalte også om et godt og viktig samarbeid med rådmennene i dagens tre kommuner: Irene Lunde, Rune Stokke og Kjell Rune Olsen. 

Folkemter rdmenn

En rekke internmøter

I forkant av folkemøtene har nye Lindesnes arrangert til sammen seks internmøter for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Hensikten har vært å informere de ansatte om prosessen som er satt i gang, hvordan det jobbes med sektoren i prosjektet og få innspill fra ansatte til veien videre. 

Dette bildet er fra ett av internmøtene i Mandal.

internmte Mandal

Kommunalsjef for helse og omsorg i Mandal, Heidi Henanger Haven, informerte på internmøte i sin kommune om hvordan det jobbes med å bygge helse og omsorgssektoren i den nye kommunen. Det er også hun som vil informere om temaet på folkemøte i Mandal onsdag kveld.

Internmte Mandal Heidi

Også i Lindesnes var det mange ansatte som ønsket informasjon om byggingen av helse- og omsorgssektoren i den nye kommunen. Nye Lindesnes fikk flere gode innspill fra de ansatte. Blant annet at den nye kommunen må tenke forebygging og tidlig innsats når det gjelder psykisk syke, og at barn og voksne må ses i sammenheng når sektoren skal planlegge hvordan de skal jobbe med helse og omsorg i den nye kommunen.

 internmte Lindesnes

Helse- og omsorgssjef i Lindesnes kommune, Jon Buestad, informerte på internmøte og folkemøte i sin hjemkommune.

Folkemte Jon

Rådmann i Marnardal, Kjell Rune Olsen, informerte på internmøter i Marnardal. Det er også han som vil gi informasjon om temaet på folkemøte i sin hjemkommune torsdag 3. mai.

kjell rune internmteFra ett av internmøtene som ble arrangert i Marnardal.Internmte Marnardal 2

PSU_20._APRIL_2018.jpg

Prosjektleder Kyrre Jordbakke vil ha den administrative organiseringen i den nye kommunen avklart til høsten og innplassere i lederstillinger i løpet av november. Samtidig vil den nye kommunen smått begynne å tre i kraft.

- Når vi da har den politiske og administrative organiseringen ferdig, og vi har innplassert ledere i ny struktur, så begynner den nye kommunen å tre i kraft. Da er vi i en transformasjonsfase hvor ting begynner å skje. Da går energien litt fra de gamle kommunene over til den nye, selv om vi formelt sett er tre kommuner. En del har tenkt at vi skur av knappen på dagens kommuner 1.1.2020. Men omskruingen begynner allerede i 2019, og skjer videre utover i året, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke.

Fredag 20. april hadde Partssammensatt utvalg (PSU) møte i Marnardal. Partssammensatt utvalg består av ordfører, opposisjonsleder og en tillitsvalgt fra hver kommune. Her behandles saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Prosjektlederen informerte politikere og tillitsvalgte om at han nå vil begynne arbeidet med administrativ organisering og innplassering i den nye kommunen. Rådmannen tilsetter sin ledergruppe og eventuelt nøkkelstillinger selv. Fagforeningene utpeker èn tillitsvalgt som skal bistå som rådgiver i prosessen.

Etablerer eget delprosjekt for administrativ organisasjon og begynner kartleggingssamtaler med ledere

Arbeidet startes med et oppstartsseminar for ledere, nøkkelpersoner og tillitsvalgte allerede i mai. To eller tre konsulenter vil bli invitert til å holde inspirasjonsforedrag om hva som skjer i kommunesektoren og tanker og trender for hvordan man bør organisere en ny kommune. En av disse konsulentene vil bli brukt som prosesstøtte for prosjektledelsen videre i arbeidet.

I mai og juni vil prosjektlederen også ha kartleggingssamtaler med ledere og nøkkelpersoner i de tre kommunene.

- Jeg tenker å kjøre ett løp for administrativ organisering og ett løp for innplassering av ledere paralellt nå i mai og juni. Jeg må danne et bilde av hva vi har av kompetanse, og se dette opp mot skisse for ny organisering. Jeg må også se om det er noe vi trenger ekstern kompetanse på, og om vi får utfordringer ved at vi har flere kompetente personer til en stilling, forklarer Jordbakke.

Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe for administrativ organisering med ledere og tillitsvalgte som skal gjennomføre møter i mai og juni. Planen er å ha en skisse på administrativ organisering klar før sommeren. Skissen skal tas opp som diskusjon og orientering i AU for å innhente politiske synspunkter.

- Får vi til dette, har vi den administrative organiseringen på plass samtidig som fellesnemnda vedtar den politiske organiseringen. Det er et nok så stramt løp, og det kan være det dukker opp ting underveis som gjør at det drøyer litt. Men jeg legger opp til at administrativ organisering og innplassering vil være klart i løpet av november, sier prosjektlederen.

Fornøyde med skissert fremdrift

Even Tronstad Sagebakken (Mandal Ap) var fornøyd med prosjektleders fremdriftsplan.

- Det høres bra ut at vi får på plass hvem som skal hvor. Nå har vi en god mulighet med mange gode kandidater. Nå har vi handlingsrom til å tenke hva som trengs av kvaliteter og kompetanse for å utvikle et godt tjenestetilbud i den nye kommunen. Kan vi klare å ha folkene på plass når du skisserer, har vi ett år hvor folk kan begynne å tenke nye kommuner. Den administrative delen må være litt i forkant og komme i gang, slik at vi kan komme i gang med prosessene som skal skje, sa Sagebakken.

- Det ser bra ut dette. Vi må bare få tid til å finne noen tillitsvalgte, sa tillitsvalgt i Marnardal, Sigmund Tveiten.

- Ingen mister jobben

Prosjektleder gikk videre gjennom omstillingsavtalen som ble signert 5. april. Den gjelder for alle ansatte frem til den nye kommunen er etablert. Omstillingsavtalen kan du lese HER.

- Avtalen stadfester blant annet at ingen ansatte mister jobben som følger av kommunesammenslåingen, påpekte Jordbakke.

I omstillingsavtalen står det at kommunene ikke skal utlyse ledige nøkkel- og lederstillinger frem til 31.12.2019 før disse er vurdert i omstillingsutvalget. Øvrige ledige stillinger drøftes på ordinær måte etter Hovedavtalens paragraf 3-1 i den kommunen som har ledighet.

Ansatte får i utgangspunktet ikke kompensasjon for bytte av arbeidssted.

- Det betyr at vi ikke er helt hundre prosent avvisende eller låst på det, men særskilte tilfeller må drøftes når det er aktuelt, sier prosjektlederen.

Jordbakke gikk også gjennom hvordan prosjektet den siste tiden har hatt fokus på å få på plass bred involvering av tillitsvalgte i prosessen. Tillitsvalgte er i dag representert både i prosjektstyrer, partssammensatt utvalg, ID-utvalg (Informasjons- og drøftingsutvalg), omstillingsutvalg og i enkelte delprosjekter og arbeidsgrupper.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post