A/A

Innkalling og protokoll, Partssammensatt utvalg

Møte 20. april 2018
Innkalling 
Vedlegg

Saker:

  • Orientering: Omstillingsavtale
  • Orientering: Administrativ organisering
  • Eventuelt

Møte 8. juni

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker: 

  • Referat fra møte i partssammensatt utvalg 31. 3
  • Ansettelse av rådmann - mulige rettskrav
  • Drøftingssak: frikjøp tillitsvalgte

Møte 31. mars 2017

Referat
Innkalling

Saker:

  • Prosjektleder – innstilling, unntatt offentlighet
  • Last updated on .

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post