Politisk styringsgruppe

Her kan du lese innkalling og referat fra møter i styringsgruppen for kommuneplanen: 

Referat møte 07.11.2017
Innkaling møte 27.11.2017
Referat møte 27.11.2017
Innkalling møte 16.02.2018
Referat møte 16.02.2018
Innkalling møte 13.04.2018
Referat møte 13.04.2018
Innkalling møte 25.05.2018
Referat møte 25.05.2018
Innkalling møte 31.08.2018
Referat møte 31.08.2018
Innkalling møte 28.09.2018
Referat møte 28.09.2018
Innkalling møte 26.10.2018
Referat møte 26.10.18
Innkalling møte 21.11.2018
Referat møte 21.11.2018
Referat møte 14.12.18