A/A

Delprosjekt Geodata/Matrikkel

Delprosjektet Geodata har ansvar for sammenslåing av kart, matrikkel og adresser. Gruppa jobber for at nye Lindesnes kommune skal være i operativ drift med hensyn til geodata, matrikkel og adresser fra dag én.

Eiendomsinformasjonen, eller matrikkelen som det formelt heter, er en viktig del av norsk infrastruktur. Her lagres opplysninger om eiendomsgrenser, adresser, bygninger, og lignende, som igjen kobles mot folkeregisteret. Sammen blir dette viktig informasjon for offentlige og private tjenesteytere.

Utrykningskjøretøy, strømleverandør, renovasjonsvesen og mange flere bruker disse dataene hver dag. De må være riktige og tilgjengelige hele tiden.

Sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner fører til at gårdsnummer, kommunenummer og fylkesnummer blir endret. Det får konsekvens for alle som bruker data fra matrikkelen. Geodata har ansvar for å omnummerere, og sørge for at kartsystemene blir forberedt for en ny kommune, i samarbeid med Kartverket. Delprosjektet kan ikke endre datasystemer og kunderegister til private firmaer, men skal gjøre klart hva som blir omnummerert slik at forsikringsselskap, strømleverandører og andre kan forberede kommunesammenslåingen selv.

Nye gatenavn

Delprosjektet skal også endre likelydende gatenavn i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Dette arbeidet er allerede godt i gang, og ventes fullført i løpet av 2018. Enkelte vil få nytt veinavn. Dem det gjelder, vil få informasjon om dette.

Geodata har videre ansvar for sammensmelting av kart og plandata. Ikke minst skal de sørge for at 900 kommunale eiendommer skjøtes over til nye Lindesnes. 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post