A/A

Samfunnsutvikling

Innen Samfunnsutvikling er det opprettet fem delprosjekt med forskjellige mandat. 

Prosjektstyret for Samfunnsutvikling består av prosjektstyrekoodinator og kommunalsjef for samfunn, Arne Wilhelmsen, Øyvind Jorstad og Ove Torland. Tillitsvalgte i prosjektstyret er Lisbeth Brattelid (Nito/Akademikerne Marnardal) og Kristin Vinsjevik (LO-K Mandal).

Delprosjektene som er opprettet er: 

Teknisk forvaltning

Delprosjektleder for Teknisk forvaltning er Glenn Anderson. Delprosjektet jobber med å etablere en felles avdeling for arealplaner, byggesaker og landbruk i nye Lindesnes kommune. 

Teknisk drift

Delprosjektleder for Teknisk drift er Karen Merete Larsen. Delprosjektet jobber med å etablere en felles avdeling  teknisk drift med fokus på gode og fremtidsrettede tekniske tjenester. Teknisk drift i den nye kommunen skal være preget av optimal drift og fleksibilitet som setter innbyggere og brukere i sentrum. Tjenesteområder innen teknisk drift er blant annet vei og avløp og trafikk og samferdsel.

Geodata/matrikkel 

Delprosjektleder for Geodata/matrikkel er Håkon Heddeland. Prosjektet jobber for at nye Lindesnes skal være i operativ drift med hensyn til geodata, matrikkel og adresser fra dag én i den nye kommunen. I samarbeid med Kartverket har de ansvar for å omnummerere adresser og sørge for at kartsystemene blir forberedt for en ny kommune. De skal smelte sammen kart og plandata, og sørge for at 900 kommunale eiendommer skjøtes over til nye Lindesnes. Delprosjektet skal også endre likelydende gatenavn i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Dette arbeidet ventes fullført i løpet av 2018. 

Kommuneplan 

Delprosjektet Kommuneplan ledes av delprosjektleder Joakim Damkås. Delprosjektet har en administrativ arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe. Kommuneplangruppa har laget et planprogram for kommuneplanen, og er nå i gang med arbeidet med å lage en ny kommuneplan for den nye kommunen. Kommuneplanen skal vedtas av det nye kommunestyret i 2020. DU KAN LESE MER OM KOMMUNEPLANEN HER.

Kultur

Delprosjektet Kultur ledes av Alfred Solgård. Delprosjektet skal etablere en felles organisasjonsenhet for kultur i nye Lindesnes kommune, med en felles digital plattform. Prosjektet har arbeidsgrupper innen bibliotek, kulturskole og allmennkultur - inkludert idrett, arrangement - inkludert kino og fritidsklubb/ungdomsklubb og museum. 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post