A/A

Arbeidsgruppen for Brukermedvirkning

Arbeidsgruppen for brukermedvirkning skal finne ut hvordan den nye kommunen skal sørge for at brukere av kommunale tjenester får mulighet til å medvirke i beslutningsprosesser.

Arbeidsgruppen besto av fire politikere og en administrativt ansatt. Hege Lønning (Mandal Ap) var leder. De er nå ferdige med sitt arbeid. Sluttrapporten til gruppen kan du lese HER.

BrukermedvirkningFra venstre: Idar Tronstad, Janne Wigemyr Johnsen, Kjetil Windsland, Karina Larsen og Hege Lønning.

Arbeidsgruppen skal lage en strategi for å ivareta brukermedvirkning. I den skal det tas spesielt hensyn til effektivitet, lokal identitet og fremtidsansvar i den nye kommunen. Strategien skal si noe om hvilke tiltak og arbeidsmetoder kommunen bør ha for brukermedvirkning, med basis i gode erfaringer fra egne og andre kommuner, og anbefalinger fra fagmiljøer. 

Arbeidsgruppen forklarer at brukermedvirkning er at brukeren deltar aktivt i beslutningsprosessen for å sikre at kommunen har kunnskap til å ta riktig avgjørelse. I dette arbeidet er det viktig med god involvering og tilbakemelding til brukeren. 

Det skal legges vekt på å utvikle en kultur som er preget av åpenhet, tillit, gjensidig respekt, tydelige ansvarslinjer, god rolleavklaring og god informasjon i det kommunale systemet.

Disse er med i arbeidsgruppen: 

Ledes av Hege Lønning - Mandal, Ap E-post:
Janne Wigemyr Johnsen – Marnardal, Ap E-post: 
Kjetil Windsland – Lindesnes, Frp E-post: 
Idar Tronstad – Mandal, KrF E-post: 
Administrativ støtte: Karina H. Larsen E-post:

Her kan du lese innkallinger og referater fra møter i arbeidsgruppen:

Referat fra møte 8. januar 2018

Referat fra møte 15. januar 2018

Referat fra møte 22. januar 2018

Vedlegg til møtereferat 22. januar 2018

Innkalling til møte 29. januar 2018

Referat fra møte 29. januar 2018

Innkalling til møte 5. februar 2018

Referat fra møte 5. februar 2018

Referat fra møte 12. februar 2018

Referat fra møte 19. februar 2018

Referat fra møte 26. februar 2018

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post