A/A

Digitaliseringsprosjektet

Digitaliseringsprosjektet skal sørge for at nye Lindesnes kommune får sammenhengende digitale tjenester og robuste, fremtidsrettede ikt-løsninger.

1. januar 2020 må alle kritiske datasystemer virke. Blant annet lønnssystem, arkivsystem, saksbehandling, økonomisystem og pasientjournal-system. Det er dette digitaliseringsprosjektet har fullt fokus på.

OVERSIKT OVER STATUS I DETTE ARBEIDET FINNER DU VED Å TRYKKE HER.

Digitaliseringsprosjektet har kartlagt over 100 systemer og digitale løsninger i de tre kommunene og prioritert hva som må plass før den nye kommunen blir etablert. De har oversikt over hvilke datasystemer og hvilken teknisk infrastruktur som skal slås sammen, samordnes eller byttes ut i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det jobbes også med å slå sammen all digital informasjon i de tre kommunene, og tilpasse dette til nye digitale løsninger. 

Det er Sonja Svardal, økonomisjef i Marnardal kommune, som leder prosjektet. Andre deltakere er Janne Heddeland i Mandal kommune og Møyfrid Kårstad i DDV. Prosjektet har satt ned en rekke arbeidsgrupper, blant annet med ansvar for ny nettside og internkommunikasjon, elektronisk pasientjournal og kommunal fakturering.

 Digitaliseringsprosjektet2

Målet er effektivitet

Digitalisering handler 80 prosent om organisering og endring av arbeidsrutiner, og 20 prosent om teknologi. Det handler altså om å ta i bruk ny teknologi og endre måten man jobber på for å spare penger og frigjøre ressurser, slik at kommunen kan gi bedre tjenester til innbyggerne. Prosjektet skal se på mulighetene for digitalisering av prosesser både mot innbyggere og ansatte.

Delprosjektet har også stort fokus på gevinstrealisering – altså hva kommunene kan tjene, enten i form av unngåtte kostnader, spart tid eller økt kvalitet, ved å digitalisere tjenester. Målet er at tjenestene til innbyggerne skal bli bedre. 

Digitaliseringsprosjektets hovedfokus er å bidra til at den nye kommunen skal bli effektiv, slik som vedtatt i Intensjonsavtalen:

- Kommunen skal levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Tjenestekvaliteten skal være på høyde med det beste i norske kommuner. 

- Mulighetene for mer effektiv drift og administrasjon skal utredes og realiseres. 

Som en del av dette kommer også effektive løsninger for innbyggerdeltakelse og innbyggerdialog.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post