A/A

Innkalling og protokoll, Partssammensatt utvalg

Møte 7. september 2018
Innkalling

Saker: 

 • Etter initiativ fra Fagforbundet v/Kristin Vinsjevik, innkalles PSU for å diskutere praksis med midlertidige stillinger. 

Det foreligger ingen formelle saker til behandling.


Møte 20. april 2018
Innkalling 
Vedlegg

Saker:

 • Orientering: Omstillingsavtale
 • Orientering: Administrativ organisering
 • Eventuelt

Møte 25. august 2017
Innkalling
Referat

Saker:

 • Referat fra møte i partssammensatt utvalg 08.06
 • Ansettelse av prosjektleder/rådmann i Nye Lindesnes
 • Eventuelt

Møte 8. juni 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker: 

 • Referat fra møte i partssammensatt utvalg 31. 3
 • Ansettelse av rådmann - mulige rettskrav
 • Drøftingssak: frikjøp tillitsvalgte

Møte 31. mars 2017

Referat
Innkalling

Saker:

 • Prosjektleder – innstilling, unntatt offentlighet
 • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post