A/A

Fellesnemnda

Prosjektet nye Lindesnes er politisk styrt av fellesnemnda. Nemnda består av fem politikere fra hver kommune som er formelt valgt av kommunestyrene i de tre kommunene.

I tillegg har Barne- og Ungdomsrådene (BU) i de tre kommunene møte- og talerett. I hvert møte stiller to BU-representanter. Dette går på rundgang i barne- og ungdomsrådene i de tre kommunene.

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen. 

Leder av Fellesnemnda er Alf Erik Andersen (Mandal Frp). Fellesnemnda har møte cirka en gang i månedeni bystyresalen i Mandal.

Fellesnemnda har opprettet to permanente underutvalg:

Opptak av møte 

Møtet i fellesnemnda filmes og direktesendes med lyd og bilde på nye Lindesnes nett-TV. Opptakene lagres på server og er tilgjengelige på nettsiden til nye Lindesnes kommune i ettertid. To kamera er installert, og både podie, talerstol og sal filmes.

Løsningen er enkel og brukervennlig, og du kan selv velge hvilket kamera du vil se på. Det blir også gjort opptak av presentasjoner som holdes i møtene. Sakspapirene legges ved overføringen.

Klikk her for å abonnere på sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post