A/A

Ledere i nye Lindesnes

Her finner du oversikt over ledere som foreløpig er innplassert/tilsatt i nye Lindesnes kommune.  

  • Sist oppdatert

AKTIVITETER FOR ANSATTE FREM TIL 2020

Hver måned frem til 01.01.2020 arrangerer vi ulike aktiviteter for ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal som skal bidra til å skape en ny, felles kultur og identitet på tvers av dagens kommunegrenser.

Målet er at vi samles, blir kjent, skaper minner og bygger et godt samhold i inn mot den nye kommunen. Under ser du oversikt over planlagte aktiviteter. Informasjonen vil bli oppdatert etter hvert, og mer praktisk informasjon blir lagt ut når aktiviteten nærmer seg. 

Enhetsledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og hovedvernombud har ansvar for å printe ut plakat og henge opp i sine enheter/avdelinger. 

OVERSIKT AKTIVITETER AUGUST TIL DESEMBER 2019:

SEPTEMBER
BEDRE SAMMEN - TEAMBUILDING I ENHETER OG AVDELINGER
DATO/PÅMELDING:
 Hele september. Påmelding håndteres av enheter/avdelinger.
STED: Avhenger av valgt aktivitet
FOR HVEM: Alle ansatte
AKTIVITET: I september, eller tidlig høst, er det enhetsledere/avdelingsledere som har ansvar for å arrangere en teambuildingsaktivitet for sine ansatte. Teambuilding er en viktig investering i arbeidsmiljøet i de nye enhetene og avdelingene. Vi oppfordrer derfor alle til å delta på aktivitetene. Vi har vært i kontakt med ulike leverandører og fremforhandlet gode tilbud som enhetsledere/avdelingsledere kan bestille til sine ansatte. Det er selvfølgelig også mulig å gjøre noe helt annet. Arrangementet kan eksempelvis kombineres med en planleggingsdag eller en fagdag.

Aktivitetsmeny med et rikt utvalg av teambuildingsaktiviteter kan du se under. 

OKTOBER
SØNDAG I GRENSELAND

DATO/PÅMELDING: Søndag 13. oktober. Avgang fra parkeringsplassen på Eikeland kl. 13.00. Veien opp er noe kronglete og vanskelig å finne uten ledsager. Vi går derfor samlet opp. Viktig å kommme presist. Ingen påmelding. 
STED: I skogen på grensepunktet mellom de tre kommunene
FOR HVEM: Alle ansatte
AKTIVITET: Ledergruppen legger søndagsturen til grensepunktet mellom Lindesnes, Mandal og Marnardal og inviterer alle ansatte til å bli med. Kle deg etter været, ta med nistepakke og eventuelt bålmat, og bli med på en skogstur helt i grenseland! Ledergruppen sørger for bål og en velfortjent grense-twist til alle som når grensepunktet.

NOVEMBER
EN DOSE HUMOR OG ALVOR OM SAMMENSLÅINGEN MED TOR ÅGE EIKERAPEN OG GUNVOR LAUNES

DATO/PÅMELDING: Torsdag 7. november. Billetter gjøres tilgjengelig via Buens billettsystem nærmere arrangementsdato. Kr. 70,- per person. Begrenset antall billetter. Førstemann til mølla når billettsalget starter. 
STED: Marnar Aula, Øyslebø oppvekstsenter
FOR HVEM: Alle ansatte. 
AKTIVITET: Hvordan takle å stå i endringer og omgås nye typer mennesker? Det og mye mer er tema når psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi, Tor Åge Eikerapen, holder inspirasjonsforedrag og psykiater og spesialist i psykiske lidelser, Gunvor Launes, sørger for en god dose humor med samme tema.

DESEMBER
VI MARKERER INNGANGEN TIL DEN NYE KOMMUNEN PÅ LANDETS SYDSPISS
DATO/PÅMELDING:
Onsdag 4. desember. kl. 18-20.30. Påmelding gjøres tilgjengelig nærmere arrangementsdato. 
STED: Lindesnes fyr
FOR HVEM: Alle ansatte. Kr. 70,- pr. person.
AKTIVITET: Det er desember og det er mørkt. Det er like før sammenslåing og vi markerer inngangen til den nye kommunen. Vi tenner fyrlykta og trompetist Jostein Eriksen sørger for vakker musikk og nydelig stemning når dere ankommer fyret. Arrangementet begynner utendørs, før vi forflytter oss til Fjellhallen og nyter hverandres selskap, varm fyr-suppe og ulike kulturelle innslag.

 

 

  • Sist oppdatert

Organisering i nye Lindesnes

Her finner du diverse dokumenter som er relevante for ansatte i arbeidet med ny organisering.

  • Sist oppdatert

Nytt fagsystem for helse og omsorg

Gerica fra Tieto er valgt som nytt fagsystem for helse og omsorg. Systemet skal være innført i løpet av året. 

Innføringen av Gerica vil berøre de ansatte innen helse og omsorg i forskjellig grad. Systemet brukes i dag i Mandal, men ansatte her vil få en ny versjon installert. Ansatte i Lindesnes og Marnardal vil få et helt nytt system å forholde seg til.

  1. februar begynner DDV og prosjektgruppa arbeidet med å bygge opp og tilpasse systemet til den nye kommunen. Prosedyrer, kodeverk og annet fra de tre kommunene skal kartlegges og brukes som grunnlag for å bygge et nytt, felles system.

God opplæring

DDV jobber nå med å få på plass en plan for hvordan dette skal gjennomføres og implementeres i de tre kommunene, og vil gi eksakte datoer for opplæring og innføring når dette er klart. Brukerne kan forvente at ny versjon blir tatt i bruk i Mandal før sommerferien, og i kvartal fire i Lindesnes og Marnardal. God og grundig opplæring vil bli gitt til alle som skal ta systemet i bruk.

Deltakere i prosjektgruppa for EPJ (elektronisk pasientjournal)

Prosjektleder: Herbert Olsson (DDV)

Fag-koordinator: Marianne Holmesland (Lindesnes)

Teknisk koordinator: Tellef Barøy Vestøl (DDV)

Prosjektmedarbeidere: Marianne Mønsås (Lindesnes)
                                     Kari Bue (Marnardal)
                                     Ingrid Eriksen Otterdal (Mandal)

Prosjektgruppa har en faglig referansegruppe som vil bidra til avklaringer og høringsrunder på delleveranser i prosjektet.

  • Sist oppdatert

Nye systemer og programmer

Det arbeides nå med å slå sammen og bygge opp nye digitale systemer og programmer til bruk i den nye kommunen.

Alt arbeid med digitale systemer og programmer er organisert under delprosjekt digitalisering, ledet av delprosjektleder Sonja Svardal sammen med Janne Margrethe Heddeland og Møyfrid Kårstad (DDV).
Arbeidet videreføres av digitaliseringsavdelingen i den nye kommunen. Avdelingen skal bistå med prosessene (planlegging, gjennomføring og synliggjøring gevinster), og lederne ute får ansvar for å realisere gevinstene (økt kvalitet, redusert kostnad, lavere bemanning, betjene flere osv).

På et overordnet nivå jobbes det blant annet med å få på plass en ny digital infrastruktur for hele den nye kommunen. Nye e-postadresser til alle ansatte skal på plass, det jobbes med oppsett av ulike fil-områder, Skype, sentralbord mm.

Oppvekst:

Sammenslåing av IST, Feide og It`s learning
IST i de tre kommunene slås sammen.
Det bygges nye sider i It`s learning.
Nye Feide-identer skal på plass.
Prosjektkoordinator: Joakim Sødal.
Tas i bruk: Skolene slås sammen til skolestart i 2020, mens barnehager og SFO slås sammen 01.01.2020.

Helsestasjonprogram – HSPRO
HSPRO fra Visma er valgt som leverandør. 
Prosjektkoordinator: Ingvild Rosseland
Tas i bruk: Høsten 2019

Velferd:

Nytt EPJ - Gercia
Gercia fra Tieto er valg som leverandør av nytt fagsystem for helse og omsorg. Innføringen av Gerica vil berøre de ansatte innen helse og omsorg i forskjellig grad. Systemet brukes i dag i Mandal, men ansatte her vil få en ny versjon installert. Ansatte i Lindesnes og Marnardal vil få et helt nytt system å forholde seg til.
Prosjektkoordinator: Marianne Holmesland.
Tas i bruk: Systemet skal være innført i løpet av året i de 3 kommunene, deretter slås det sammen til et system når vi blir ny kommune. Ny versjon blir tatt i bruk i Mandal før sommerferien, og i 4 kvartal i Lindesnes og Marnardal. Opplæring vil bli gitt til alle som skal ta systemet i bruk.

Sammenslåing av Visma-systemer (flyktning, velferd, voksenopplæring)
Prosjektkoordinator: Janne Margrethe Heddeland.
Tas i bruk: Disse programmene bruker alle 3 kommunene fra før, men det bygges stort sett nye baser som tas i bruk 1.1.2020.

Digisos
Det vil bli mulig å søke sosialhjelp digitalt på nett fra 2020.

 

Samfunnsutvikling:

Sammenslåing av geodata
Kart, matrikkel og geodata fra de tre kommunene slås sammen
Prosjektkoordinator: Håkon Heddeland.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt – Kom Tek
Ansatte har gjennomført opplæring.
Prosjektkoordinator: Lisbeth Berthelsen.
Tas i bruk: Kommunale avgifter og vannmåleravlesing faktureres i det nye systemet fra høsten 2019.

eByggesak
Ebyggesak forenkler saksbehandlingen i byggesaker.
Ikke påbegynt. Arbeid starter opp etter 01.01.2020.

Felles systemer og programmer:

UBW (Agresso) sammenslåing
Agresso i de tre kommunene slås sammen.
Prosjektkoordinator: Ellen B. Walvik
Tas i bruk: 01.01.2020.

Rekruttering - Webcruiter
Webcruiter er valgt som nytt rekrutteringssystem. Administratorer og superbrukere er kurset og systemet klargjøres til bruk.
Prosjektkoordinator: Lise G. Røyland
Tas i bruk: 01.01.2020

Virksomshetsstyring - Framsikt
Framsikt er et verktøy for utarbeidelse av budsjett, virksomhetsplaner og rapportering.
Systemet brukes når administrasjonen rapporterer til kommunestyret og enhetene rapporterer til rådmannen, og er et hjelpeverktøy for ledere som her kan se status for sine enheter, oversikt over ansatte, fravær osv.
Prosjektkoordinator: Vilhelm Lunde Holme
Tas i bruk: 01.01.2020

Timeregistrering/turnus-system
Nytt turnus/timesystem gjelder for alle ansatte og skal erstatte alle manuelle timelister. Visma er valgt som leverandør.
Prosjektkoordinator: Janne Heddeland.
Opplæring i oktober til første pulje.
Tas i bruk: Helse og omsorg pluss barnehagene er de første som tar systemet i bruk fra januar 2020. Øvrige enheter tar nytt system i bruk i løpet av våren 2020.

Kvalitetsstystem – Compilo
Rutiner, reglementer og prosedyrer skal inn i systemet. Melding om avvik registreres her.
Prosjektkoordinator: Tutti Ericsson.
Tas i bruk: 01.01.2020

eSignatur
Elektronisk signatur av avtaler m.m.

Ny hjemmeside/intern kommunikasjon
Custom Publish er valgt som leverandør. Oppbygging av ny nettside og opplæring av web redaktørene starter i august.
Det legges opp til at vi får Min Side, der innbyggerne kan se opplysninger om fakturaer, eiendommen sin, barnehageplass mm.
Arbeid med plattform for internkommunikasjon er i startfasen.
Prosjektkoordinator: Malin Helen Jørgensen
Tas i bruk: Ny nettside lanseres 01.01.2020.

Nytt sak- og arkivsystem
Public 360 er et nytt og enklere saksbehandlingssystem som bygges opp og tilpasses nye Lindesnes nå.
Prosjektkoordinator: Karina Hillesund Larsen
Tas i bruk: Utvalgsmodulen tas i bruk når nytt kommunestyre er på plass høsten 2019. Saksbehandlere får opplæring i november/desember, og nytt system tas i bruk 01.01.2020.
Saker til nytt kommunestyre skrives i Ephorte ut året, og overføres Public 360 av utvalgssekretærene.

Arkiv – Documaster
Prosjektkoordinator: Jorunn Tryland
Tas i bruk: 01.01.2020

Fremdriftsplan for nye digitale systemer og programmer:

Fremdriftsplan digitalisering

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post