A/A

Fellesnemnda

Prosjektet nye Lindesnes er politisk styrt av fellesnemnda. Nemnda består av fem politikere fra hver kommune som er formelt valgt av kommunestyrene i de tre kommunene.

I tillegg har Barne- og Ungdomsrådene (BU) i de tre kommunene møte- og talerett. I hvert møte stiller to BU-representanter. Dette går på rundgang i barne- og ungdomsrådene i de tre kommunene.

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen. 

Leder av Fellesnemnda er Alf Erik Andersen (Mandal Frp). Fellesnemnda har møte cirka en gang i måneden, fortrinnsvis på dagtid.

Fellesnemnda har opprettet to permanente underutvalg:

Klikk her for å abonnere på sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post