A/A

Fellesnemnda

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. 

Fellesnemnda skal forberede arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter sammenslåingen. De har også ansvar for å utarbeide visjon, verdier og symboler, samt politisk organisering av den nye kommunen. Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen. 

Prosjektet nye Lindesnes er politisk styrt av ei Fellesnemnd. Fellesnemnda består av fem politikere fra hver kommune, som er formelt valgt av kommunestyrene i de tre kommunene.

I tillegg har Barne- og Ungdomsrådene (BU) i de tre kommunene møte- og talerett. I hvert møte stiller to BU-representanter. Dette går på rundgang i barne- og ungdomsrådene i de tre kommunene.

Leder av Fellesnemnda er Alf Erik Andersen (Mandal Frp). Fellesnemnda har møte cirka en gang i måneden, fortrinnsvis på dagtid. Møtested går på rundgang i de tre kommunene.

Klikk her for å abonnere på sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes

  • Last updated on .

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post