A/A

Ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal skal ivaretas på en god måte i prosessen med å etablere nye Lindesnes. Tillitsvalgte er involvert på alle områder i prosjektet.

For prosjektet nye Lindesnes er involvering av tillitsvalgte i prosessen viktig. De skal blant annet ivareta ansattes rettigheter i prosessen, og sørge for at ansatte får nødvendig informasjon. På denne siden vil du finne informasjon om hvor og hvordan tillitsvalgte er involvert prosjektet, og hvordan du kan komme i kontakt med tillitsvalgte. Du vil også finne nyhetsbrev til ansatte, og annen relevant informasjon for deg som ansatt. 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post