A/A

Hjem

Retningslinjer for tildeling av skoleskyss

Retningslinjer for tildeling av skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei er vedtatt og gjelder fra 1. januar 2020. Kommunene oppfordres imidlertid til å ha like retningslinjer allerede fra høsten av.

De nye retningslinjene innebærer en lavere terskel for tildeling av skoleskyss på enkelte strekninger hvor Fylkesmannens vurderinger for rett til skyss har virket for streng.

Kommunalsjef Rune Bruskeland mener de nye retningslinjene vil gi bedre tjenestekvalitet til innbyggerne og ekstra sikkerhet for skolebarn.

Skoleskyss er regulert i opplæringsloven § 7-1.

For å ha rett på skyss, åpner loven opp for fire muligheter:

1. Skyss på grunn av avstand: Skyssgrensen for elever på 1.trinn er to kilometer, og elever på 2.-10.trinn er fire kilometer. Fylkeskommunen v/AKT er vedtaksinstans.
2. Skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei: Elever som ikke bor minst to/fire kilometer fra skolen, kan likevel få skoleskyss, dersom skoleveien ansees som særlig farlig. Kommunen er vedtaksinstans.
3. Spesialskyss: Gjelder elever med funksjonshemming, som uavhengig av avstand til skolen har behov for skoleskyss. Legeerklæring er nødvendig. Fylkeskommunen v/AKT er vedtaksinstans
4. Skoleskyss på grunn av kortvarig skade eller sykdom (inntil tre måneder). Legeerklæring er nødvendig. Fylkeskommunen v/AKT er vedtaksinstans.

Det er kun punkt 2 kommunen fatter vedtak for, og det er her de vedtatte retningslinjene anvendes.

Lavere terskel for skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei vil føre til økte kostnader for kommunen. Derfor vil dette vurderes inn mot budsjettbehandling for 2020.

De vedtatte retningslinjene kan du lese i filen under.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post