A/A

Hjem

Organisering av skoler og barnehager

Prosjektleder orienterte om hvordan skoler og barnehager skal være organisert i nye Lindesnes kommune.

Skoler og barnehager er i dag ulikt organisert i de tre kommunene: i Marnardal er skoler og barnehager samlet i oppvekstsentre som enheter.  I Lindesnes er alle skoler og barnehager egne enheter, mens i Mandal er skolene enheter, og barnehagene avdelinger samlet i én barnehageenhet.

Prosjektleder mener det ikke bør gjøres for mye endringer på dette området nå. Han mener oppvekstsenter-modellen er interessant. Oppvekstsentrene i Marnardal videreføres derfor som i dag i ny kommune. Målet er å høste mer erfaring som kan danne grunnlag for valg av organisering i framtiden.

Skolene i Mandal og Lindesnes blir egne enheter som i dag, mens barnehagene blir avdelinger samlet i én barnehageenhet.

Det opprettes en ny enhet innen oppvekst som har fått navnet 0-24. Her samles tjenester som gis innbyggere fra før fødsel til voksen: helsestasjon, Barnevern Sør, enslige mindreårige, familiesenter og PPT/Kompetansesenter Sør. Noen av disse tjenestene er i dag organisert innen helse i dagens kommuner, men flyttes inn i oppvekst for å samle tjenester som gis denne målgruppen på én plass.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post